22 mei 2024

Ontwikkelingen Actieplan Groene- en Digitale Banen

Het Actieplan Groene en Digitale Banen bestaat uit een bundeling van prachtige en nieuwe acties van werkgevers techniek en ICT, overheid en onderwijs(raden). Hieronder een overzicht van de (komende) ontwikkelingen. 

Hervorming Arbeidsmarktinfrastructuur
Eind april is de Kamerbrief over de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur naar de Tweede Kamer verstuurd. In deze aanpak o.a. aandacht voor een sterkere verbinding tussen het sociale, economische en onderwijs domein.

Cybersecurity
Om een dieper inzicht te krijgen in de behoeften van de Nederlandse cybersecurity-arbeidsmarkt is de huidige situatie op de Nederlandse cybersecurity-arbeidsmarkt in kaart gebracht.

Werkbezoek bedrijfsvakscholen metaal
Op 16 mei organiseerde de Koninklijke Metaalunie voor de ministeries van EZK, OCW en SZW een werkbezoek. Samen met verschillende vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties werden twee verschillende BVM’s bezocht; Anton Tijdink/ AT opleidingen in Terborg en OBM Oost/ LUX 038 in Zwolle. Een impressie van dit bezoek is hier te vinden.

Expeditie-regeling
De Expeditie-regeling gaat op 27 mei voor de tweede keer open. Met deze regeling wil de overheid stimuleren dat bestaande kennis op het gebied van duurzame inzetbaarheid of leven lang ontwikkelen wordt doorontwikkeld.

SLIM subsidie
Op 3 juni start het nieuwe aanvraagtijdvak SLIM voor Samenwerkingsbedrijven. De SLIM-subsidie helpt ondernemers bij het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf.

RIF
Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven. De tweede aanvraagronde van 2024 staat open van 1 juni t/m 30 juni.