Onderzoeken

Hybride docentschap

Om hybride docentschap te kunnen stimuleren is inzicht nodig in de huidige situatie op de arbeidsmarkt. Hoeveel hybride docenten werken er momenteel in het technisch beroepsonderwijs en waar werken ze? Wat zijn hun drijfveren en hoe ervaren ze het werken in twee organisaties? Wat zijn de ambities van onderwijsinstellingen en ondernemers ten aanzien van hybride docentschap en de meerwaarde hiervan? En wat is er nodig om de implementatie van hybride docentschap te versnellen en te verwerken? Om antwoord te krijgen op deze vragen is afgelopen jaar in opdracht van het Techniekpact een drietal onderzoeken uitgevoerd.