Gasstation

7 september 2020

Onderzoek toont instroommogelijkheden voor arbeidsmarkt energiesector in coronatijd

Door de coronacrisis verandert de arbeidsmarkt ingrijpend. In sommige sectoren komen mensen thuis te zitten. Zouden zij een overstap kunnen maken naar de energiesector, waar bedrijven juist staan te springen om arbeidskrachten? Nieuw onderzoek uitgevoerd in opdracht van Human Capital Topsectoren brengt in kaart welke transitiemogelijkheden er zijn tussen getroffen sectoren en krapteberoepen.

Van krimp- naar krapteberoepen
Human Capital Topsectoren gaf onderzoeksbureau CentERdata een lijst met 25 beroepen waar grote vraag naar is in de energiesector. Ramingen van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) en inschattingen van het UWV brachten kansarme beroepen in zicht. Door middel van de O*Net-database, met kenmerken van alle mogelijke beroepen, bracht CentERdata overeenkomsten en verschillen in kaart tussen krapteberoepen in de energiesector en krimpende beroepen elders. Onderzoeker Patricia Prüfer van CenTERdata: “Wat bijvoorbeeld aan het licht kwam was de vliegtuigmonteur. Iemand die door de crisis in de luchtvaart aan de kant kan komen te staan maar door zijn technische expertise interessant is voor energiebedrijven.”

Voorlichting en omscholing
Volgens Prüfer is het bij de vraag naar arbeid belangrijk om sectoroverstijgend te kijken, zeker nu de arbeidsmarkt door de coronacrisis zo sterk in beweging is. “In ons rapport noemen we meerdere interessante en soms verrassende overstapberoepen. Als energiesector of individueel bedrijf kun je daar direct op afstappen. Bijvoorbeeld door algemene voorlichting te geven over de kansen in de energiesector. Of door concrete opties voor bijvoorbeeld omscholing te geven, waardoor je mensen echt een nieuw perspectief biedt.”

Onderzoek is eyeopener
Voor Wim Bisschop, manager Development & Learning van multitechnisch bedrijf SPIE, is het onderzoek een eyeopener. “Binnen je eigen sector kun je last hebben van een bias door te denken dat de competenties van jouw beroepsgroep uniek zijn. Het onderzoek laat objectief zien dat veel van die competenties sectoroverstijgend en uitwisselbaar zijn. Denk aan een vliegtuigmonteur, maar bijvoorbeeld ook aan geluids- en lichttechnici in de concert- en theaterwereld.” 

Vragen of meer informatie?
Neem contact op met Human Capital Topsectoren op via hca-topsectoren@ptvt.nl

> Meer informatie & download rapportage

Arbeidsmarktonderzoek ICT met Topsectoren 2020

Voor het onderzoek naar transitiemogelijkheden tussen beroepen in coronatijd is dezelfde methodiek toegepast die gebruikt is bij het Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren uit 2019. Digitalisering van de arbeidsmarkt betekent dat banen veranderen en dat een aantal beroepen verdwijnt. Dezelfde digitalisering maakt het echter mogelijk om relatief makkelijk de overstap te maken naar ander werk, met behoud of zelfs toename van salaris. Digitalisering biedt dus kansen, kansen voor iedereen.

In oktober 2020 wordt de update van het Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren gepubliceerd. Houdt de website www.humancapitaltopsectoren.nl in de gaten voor meer informatie.