Onderzoek & factsheet

Jongeren met een migratieachtergrond

Jongeren met een migratieachtergrond kiezen relatief minder vaak voor een technische richting of opleiding in het vmbo en mbo, dan jongeren met een autochtonen achtergrond. Waar zit dat hem in? En wanneer kiezen deze jongeren wél voor techniek.

Geen bestand Download
Youngworks (2021) Jongeren met een migratieachtergrond en de keuze voor techniek

Onderzoek (kwalitatief) onder jongeren met een migranten-achtergrond die voor techniek hebben gekozen. Waar doen deze jongeren hun ervaring op met technologie? Hoe ervaren zij het beeld wat wordt geschetst over de mogelijkheden en perspectieven voor hen in de techniek? En welke invloed heeft hun achtergrond als het gaat om het vinden van stages of een baan?

Geen bestand Download
Jongeren met een migratieachtergrond

Factsheet | (2021)