iStock

Nieuwsbrieven 2024

Januari 2024

Mobiliteit op de technische arbeidsmarkt

In deze nieuwsbrief publiceren we voor het eerst data over arbeidsmobiliteit. Hoe staat het met de mobiliteit vanuit ICT en technische beroepen? Is er een groot verloop vanuit de technische sector of juist niet? Daarbij vergelijken we de data met andere sectoren en beroepen. Verder informeren we je over regionale en landelijke voorbeelden over behoud binnen technische en ICT-bedrijven, behoud voor de technische sector en voorbeelden waarin wordt ingezet op mobiliteit en positieve effecten daarvan.

Ook lees je weer hoe het ervoor staat wat betreft het Actieplan Groene en Digitale Banen. 

De link naar deze nieuwsbrief vind je hieronder. Benieuwd naar eerdere edities? Bekijk het hier

De aankomende editie versturen we in februari 2024. Voor deze maand is het volgende thema vastgesteld: 

“Voor iedereen een plek in de technische sector”
“Mensen kunnen, om wat voor reden ook, moeite hebben met het vinden en uitvoeren van een “reguliere” baan. Zonde! Want alle mensen kunnen van grote waarde zijn voor de techniek/ICT-sector. Zeker in de huidige tijd waar we allemaal te maken hebben met personeelskrapte. Door in te zetten op goede begeleiding en scholing en een inclusieve werkomgeving kun je het aantal vakkundige mensen in de technische sector vergroten. Wat speelt er allemaal in de regio op dit snijvlak? Wat zijn hierin de landelijke ontwikkelingen? Daar geven we in deze nieuwsbrief graag aandacht aan!”

Ontvang je de nieuwsbrief nog niet? Meld je dan hier aan. 

Heb of ken je een initiatief dat je onder de aandacht wilt brengen? Mail ons.