Nieuwsbrieven 2023

Oktober 2023

Technologische innovaties voor duurzame toekomst

We staan voor grote opgaven rond klimaat, natuur en water. Met transities in het water en bodemsysteem, het voedselsysteem, in het systeem van productie en consumptie én in de natuur en leefomgeving. Technologische innovaties spelen in deze transities een belangrijke rol. In deze nieuwsbrief lees je onder meer hoe binnen Groenpact gewerkt wordt aan een duurzame toekomst. En delen we voorbeelden uit de praktijk van waar de groene en technische sector samenkomen op zowel landelijk als regionaal niveau. 

Hiernaast vind je ook weer een update over het Actieplan Groene en Digitale Banen.

De link naar deze nieuwsbrief vind je hieronder. Benieuwd naar eerdere edities? Bekijk het hier

De aankomende editie versturen we in november 2023. Het thema:"10 jaar samenwerken: waardevolle Tech acties en geleerde lessen".

“Alle regio’s hebben te maken met de uitdaging om voldoende vakmensen te werven én te behouden voor de technische sector. Tegelijk hebben we de afgelopen 10 jaar ontzettend veel krachtige samenwerkingen zien ontstaan, waaruit mooie en waardevolle acties zijn voortgekomen. Op welke resultaten ben jij het meest trots, welke lessen heb je geleerd en hoe pak je de dingen verder op? Voor de komende nieuwsbrief zijn we op zoek naar actuele voorbeelden die voortbouwen op eerdere successen, op zowel landelijk als regionaal niveau.”


Ontvang je de nieuwsbrief nog niet? Meld je dan hier aan. 

Heb of ken je een initiatief dat je onder de aandacht wilt brengen? Mail ons.