Nieuwsbrieven 2021

SEPTEMBER 2021
Omdat (blijven) ontwikkelen loont!

De coronacrisis lijkt minder impact te hebben op de Nederlandse economie, dan van tevoren werd gedacht. Maar het blijven roerige tijden op de arbeidsmarkt. Zo laten de onlangs uitgebrachte arbeidsmarktcijfers vanuit CBS zien dat er nu meer vacatures dan werklozen zijn. Ook laat het ROA rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2026’ zien dat de vraag naar technisch geschoold personeel hoog blijft.

De cijfers en het onderzoek tonen aan dat het voor zowel werkgevers als werkenden/werkzoekenden zeer urgent is om te (blijven) investeren in leren en ontwikkelen. Het is daarom fijn dat er subsidieregelingen zijn waarmee bijvoorbeeld werkgevers een impuls kunnen geven aan de lerende cultuur in hun organisatie. Deze ondersteuning geeft ondernemers en onderwijsinstellingen de ruimte om, vaak in nauwe samenwerking met elkaar, goede om- en bijscholingstrajecten te bieden. Daarom in de septembereditie van de nieuwsbrief aandacht aan voor de mogelijkheden en kansen die er zijn, en hoe het er in de praktijk uitziet.

De link naar deze nieuwsbrief - en ook die van eerdere edities dit jaar - vind je hieronder.

De komende nieuwsbrieven van 2021 zullen ook op deze pagina worden geplaatst. Benieuwd naar eerdere edities? Bekijk het hier

De volgende nieuwsbrief versturen we op 12 oktober 2021. 
Ontvang je de nieuwsbrief nog niet? Meld je dan hier aan.  

Heb of ken je een initiatief dat je onder de aandacht wilt brengen? Mail ons.