Nieuwsbrieven 2021

December 2021
Energietransitie. Het zijn de mensen die het doen!

In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn. Zo is dat afgesproken in het Klimaatakkoord. Het doel en het resultaat mogen dan bekend zijn, voor welke scenario’s er gekozen gaat worden en wat daar precies voor nodig is, is nog niet uitgekristalliseerd. Dit maakt het voor bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeentes en provincies een ingewikkelde opgave. Stilzitten en wachten is immers geen optie. Of toch wel? In deze nieuwsbrief laten wij vanuit de verschillende partijen en invalshoeken zien hoe er gewerkt wordt aan de energietransitie. Eén ding is daarbij duidelijk. Of het nu gaat om visie, beleid, coördinatie of uitvoering; het zijn de mensen die deze transitie tot een succes gaan maken!

De link naar deze nieuwsbrief - en ook die van eerdere edities dit jaar - vind je hieronder.

Benieuwd naar eerdere edities? Bekijk het hier

Ontvang je de nieuwsbrief nog niet? Meld je dan hier aan.  

Heb of ken je een initiatief dat je onder de aandacht wilt brengen? Mail ons.