17 september 2021

Nieuwe wetenschaps- en natuurclubs, programma’s en samenwerkingen versterken het lokale leerecosysteem

In september 2021 zijn op diverse plekken in het land nieuwe wetenschaps- en natuurclubs gestart, georganiseerd door samenwerkende musea, scholen, BSO’s, musea, gemeenten en lokale W&T-partijen. Via deze clubs, kunnen kinderen hun talenten ontwikkelen en, buiten schooltijd, leren op basis van hun eigen interesse en passies. De clubs maken onderdeel uit van het lokale leerecosysteem en dragen bij aan het verbinden en versterken van kansen in de wijk. Zo startte in Den Haag o.l.v. het Museon wetenschapsclub Transvaal, zijn in Leeuwarden, Tilburg en Leiden nieuwe Natuur om de Hoek clubs gestart en zijn in Leiden vele workshops en activiteiten gestart binnen Verwonder om de hoek.

De achterliggende droom is dat alle kinderen in heel Nederland - ongeacht achtergrond - hun talenten en passies op gebied van wetenschap, natuur en technologie (WNT) kunnen ontdekken en ontwikkelen. Buiten schooltijd verder leren op het gebied van WNT moet net zo toegankelijk en vanzelfsprekend zijn als talentontwikkeling op gebied van cultuur of sport. Daarom wordt geïnvesteerd in het versterken van de lokale infrastructuur; het lokale leerecosysteem waarin evenementen, plekken en kansen worden verbonden. In leerecosystemen werken scholen, musea en andere educatieve aanbieders op lokale schaal met elkaar samen. Ook buurthuizen en BSO’s haken bijvoorbeeld aan, om kinderen buiten schooltijd de mogelijkheid te bieden hun passies en interesses te verkennen en hierin door te groeien.

Via meerdere grote projecten, waaronder NWA-project Wetenschapsclubs voor kansarme kinderen, VSC-project ‘Samenwerken aan talentontwikkeling in leerecosystemen en het Leidse project ‘Verwonder om de hoek’ wordt in Groningen, Zwolle, Tilburg, Eindhoven, Leiden, Leeuwarden, Den Haag en Denekamp geïnvesteerd in het versterken van de lokale infrastructuur en het gezamenlijk invullen van witte vlekken in het aanbod, met aandacht voor kansengelijkheid, betere verbinding en en samenwerking tussen lokale partijen met uiteenlopende belangen en organisatiestructuren.

>>Hier lees je er meer over<<