9 februari 2021

Mkb-subsidieregelingen in Overijssel

Op weg naar een vitale arbeidsmarkt, kunnen ook ondernemers in de provincie Overijssel gebruik maken van diverse subsidieregelingen. De regelingen richten zich onder meer op innovatie, jongeren, vakmanschap en scholing.

De coronamaatregelen hebben een grote impact op ondernemingen en instellingen. Vernieuwen en verduurzamen zijn juist nu belangrijk om u voor te bereiden op de toekomst. Daarom kunnen Overijsselse ondernemers nu diverse subsidies aanvragen.

MKB-voucher: één regeling voor alle ondernemers
Om ondernemers en instellingen nog beter tot dienst te zijn, voegt de provincie Overijssel een aantal bestaande subsidieregelingen samen in één regeling: de MKB-voucher. De regeling richt zich op ondernemers die zich voorbereiden op de toekomst door middel van innovatie, digitalisering en scholing. Een ondernemer kan hiervoor een bijdrage krijgen van maximaal 27.500 euro, afhankelijk van de gekozen activiteiten. De regeling is bedoeld voor alle ondernemers in het mkb.

Run op mkb-voucher
Deze subsidieregeling is opengesteld op 10 februari 2021. De provincie Overijssel heeft op de eerste dag van de openstelling buitengewoon veel aanvragen voor de nieuwe mkb-voucher ontvangen. Binnen twee uur na openstelling waren er al meer dan 600 aanvragen binnen, halverwege de middag stond de teller op 800. Op dit moment is nog geen duidelijkheid te geven of met de ontvangen aanvragen het beschikbare budget is besteed. >>Lees verder>>

Regeling ‘Jongeren in het MKB’
‘Jongeren in het MKB’ is een subsidieregeling die ondernemers in de provincie Overijssel kunnen aanvragen om jongeren te behouden voor de regionale en provinciale economie. Én om meer jongeren, die praktisch en theoretisch zijn opgeleid, aan te trekken. Het is bedoeld voor de volgende activiteiten:

  • het in dienst nemen van een starter op de arbeidsmarkt, en/of;

  • de interne begeleiding van een stagiair en/of BBL’er.

Aanvragen indienen kan uiterlijk tot en met 30 juni 2021 of totdat het budget bereikt is. Meer informatie vind je hier.

Subsidieregeling arbeidsmarkt 2021
Ook kunnen Overijsselse ondernemers subsidie aanvragen voor een project die bijdraagt aan een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt (2020-20213). Het is bedoeld voor één van de volgende activiteiten:

  • projecten die bijdragen aan het realiseren van voldoende deskundige vakmensen voor de uitvoering van provinciale kernopgaven;

  • projecten die bijdragen aan een betere aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs;p

  • projecten gericht op talent behouden en aantrekken;

  • projecten gericht op een goed werkende grensoverschrijdende arbeidsmarkt, waar de grens niet als belemmering wordt ervaren.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 december 2021 of totdat het budget bereikt is. Meer informatie vind je hier.