V.l.n.r.: Bas Oonk, staatssecretaris Mona Keizer en Gerik ten Berge

20 januari 2020

MKB!dee Techport: subsidieaanvraag toegekend voor opleiding onderhoudsmonteur van de toekomst

Op maandag 2 december 2019 hebben vier Techport-bedrijven uit handen van staatssecretaris Mona Keizer een cheque ontvangen voor het MKB!dee project Masterclass Smart Maintenance Techport. De subsidie MKB!dee is een landelijke bijdrage voor projecten van mkb-ondernemers in de regio, gericht op leven lange ontwikkelen van medewerkers. 

De vier Techport-bedrijven GWOC, Microtechniek, Facta en de Learning Engineer ontwikkelen samen met Techport en House of Skills, ROC Nova College en een aantal grote producenten uit de Metropoolregio Amsterdam een Masterclass Smart Maintenance met focus op het opleiden van de onderhoudsmonteur van de toekomst. Een om- her- en bijscholingstraject met veel aandacht voor e-learning, augmented reality, skillsontwikkeling, informeel leren en leren in de industriële (klant)context. 
 
Het slimmer inrichten van onderhoudsprocessen wordt de onderscheidende factor voor de Nederlandse maakindustrie: van planmatig of correctief onderhoud naar predictive slim onderhoud (Smart Maintenance). De onderhoudsmonteur moet zich daarom continu ontwikkelen: nieuwe vakkennis (hard skills), maar vooral anders naar onderhoudsmodellen leren kijken waarbij data leidend is. Dit vraagt om een gedragsverandering. Want data wordt meer leidend in het werk van de onderhoudsmonteur, waardoor de functie van onderhoudsmonteur ook voor zij-instromers interessant wordt.  
 
MKB!dee MKB!dee helpt ondernemers om te investeren in scholing en ontwikkeling van personeel. Ondernemers die een innovatieve oplossing hebben bedacht om de vaardigheden van hun personeel te verbeteren, konden eerder dit jaar een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een eenmalige bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers.