Bron: Pixabay

24 maart 2022

Met regionale politici in gesprek over maatschappelijke vraagstukken

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Een nieuwe ploeg raadsleden is beëdigd en de tijd van onderhandelen en het smeden van nieuwe coalities is aangebroken. Wat betekent deze verandering voor de maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan? En welke rol zou de politiek hierbij het beste kunnen aannemen?

Deze vragen stonden centraal in een aantal gesprekken die we met (gewezen) raadsleden hebben gevoerd. Aan het woord komen Marianne Poelman (PvdA), Brant Visser (VVD), Peter Luijendijk (CDA) en Jelmer Schreuder (D66). Zij vertellen over de link tussen hun baan en het werk als raadslid of wethouder in het geval van Peter Luijendijk. Hoe leggen zij die link? Hoe gebruiken ze hun achtergrond en kennis bij het vinden van antwoorden op maatschappelijke uitdagingen? Welke rol zien en zagen zij voor de politiek in het algemeen en voor zichzelf in het bijzonder?

Het werden afwisselende gesprekken waaruit telkens bevlogenheid sprak en bovenal een groot hart voor de publieke zaak. Klik op (een van) de onderstaande links voor hun inspirerende verhalen.

'Binnen de driehoek economie-arbeidsmarkt-onderwijs is techniek voor mij vaak het “haakje”. De zoektocht naar zij-instromers die in de techniek aan de slag willen is bijvoorbeeld de reden om scholingsallianties beter in te zetten, praktijkonderwijs te stimuleren en het vestigingsklimaat te verbeteren.’
- Marianne Poelman (PvdA)

Ik vind het belangrijk dat er een mix is in de raad, en daarvoor mogen er best wat meer mensen met een technische achtergrond politiek actief worden.’
- Brant Visser (VVD)

'Veel mensen, kinderen en ouders ervaren een barrière als het gaat om techniek, ik vind het belangrijk om hen mee te geven dat techniek ook gewoon heel leuk is.'
- Peter Luijendijk (CDA)

‘Nu we steeds meer wijken van het aardgas afhalen, en de energietransitie concreet wordt, moeten we mensen echt betrekken. Het is geen theoretische exercitie: het gaat om het huis en het woongenot van inwoners.’
- Jelmer Schreuder (D66)