Bron: iStock

30 mei 2023

Met Leercultuur MKB worden je mensen zelf de ambassadeurs van een leven lang ontwikkelen

Pascal Hulsegge is als vice-voorzitter van VNO-NCW Midden betrokken bij het project Leercultuur MKB in Gelderland. Hierin gaan bedrijven gedurende 10 maanden aan de slag met een traject op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. Voor management en medewerkers. Waarom is het zo belangrijk in het mkb om je bedrijf en je mensen te blijven ontwikkelen? En wat houdt dit leertraject precies in? Wat kost het en wat levert het op?

Hulsegge is er duidelijk over: ‘We weten allemaal dat er uitdagingen zijn op de arbeidsmarkt. De klimaatcrisis vraagt om een intensieve aanpak. Zelfs de oorlog in Oekraïne heeft z’n effect op de bedrijfsvoering van menig mkb’er. Maar boven alles hebben we te weinig handjes. We kampen met vergrijzing en voor veel mensen loont het ook niet om meer te gaan werken, omdat ze bijvoorbeeld toeslagen kwijt raken. Daarom is het zaak om de krachten die we hebben zo productief mogelijk te laten zijn. Dat kan met technische innovatie, maar zeker ook door te zorgen dat die mensen optimaal gebruik maken van hun talenten en ook meegaan met de technische ontwikkelingen die er zijn. We hebben te maken met verregaande robotisering en automatisering. Kijk naar de opmars van artificial intelligence. Daarin wil je je mensen meenemen, vanaf het moment dat ze bij je binnen stappen. En met een beetje geluk worden zij zelf de ambassadeurs van een leven lang leren. Ook omdat ze snappen dat ze zo nieuwe mogelijkheden krijgen binnen de organisatie, óf bij een andere werkgever. Mobiliteit is net zo belangrijk als mensen vasthouden. Hoe vreemd dat ook klinkt in een krappe arbeidsmarkt.’

Arbeidsmarktcoach
Toch zal niet elke medewerker er meteen om staan te springen om nieuwe vaardigheden te leren. Mensen houden immers van nature niet zo van verandering. Hoe zorg je dat dat je medewerkers daar zelf de regie op pakken? Volgens Pascal Hulsegge staat of valt het met een veilige omgeving: ‘Alleen dan kan je een werknemer meetrekken in dit proces. Je hebt altijd mensen die eerst even de kat uit de boom kijken. Misschien wel bang zijn om te falen, of afgestraft te worden. Maar er zijn ook altijd wel sleutelfiguren in een bedrijf die op voorhand enthousiast zijn. Die kunnen uiteindelijk de hele groep meenemen. En het mooie van dit project is dat je een coach krijgt die daarop bedacht is en dat proces met jou in goede banen leidt.’
De mkb-bedrijven die het ontwikkeltraject Leercultuur MKB aangaan beginnen eerst met een behoefteanalyse. Daarbij worden ze direct al ondersteund door een arbeidsmarktcoach via Gelders Vakmanschap en VNO-NCW Midden. Dan volgt een traject op maat en de deelname aan een lerend netwerk. Er is aandacht voor zowel formeel als informeel leren. Daar waar nodig betrekken ze ook opleidingsinstellingen, voor scholing en praktijkleren.

Betrek vooral mbo’ers
De bedrijven die zich tot nog toe hebben aangemeld bevinden zich in allerlei branches. Pascal Hulsegge benadrukt dat het belangrijk is om vooral mbo’ers te betrekken in het proces: 'Juist in mkb-bedrijven werken veel mbo’ers. Deze bedrijven zijn vaak te klein voor een echte HR-afdeling. Dus ik denk dat we daar de meeste impact kunnen maken met deze steun. Een belangrijk doel van dit project is dat we juist hen ook het besef willen geven dat een leven lang leren ontzettend belangrijk is. Niet alleen voor de werkgever maar zeker ook voor jou als werknemer. De werkgever kost het natuurlijk ook wat, vooral een mindset: je moet er wel tijd in investeren. En tijd is kostbaar. Maar van de ondernemers in de pilotfase hebben we gehoord dat het de investering in alle gevallen meer dan waard was.’

De provincie draagt bij
Bedrijven betalen een eigen bijdrage van € 2.000,-. Daarvoor kunnen ze 120 uur gebruik maken van een arbeidsmarktcoach en worden ze lid van een lerend netwerk van mkb’ers. Een groot deel van de kosten van het project wordt vergoed vanuit een provinciale subsidie. Pascal vindt het om meer redenen belangrijk dat de provincie Gelderland is aangehaakt bij dit project: 'Als je het samen doet, dan kom je natuurlijk veel verder. De pilot heeft goede resultaten opgeleverd en dat verwachten we nu ook met deze opvolger. Door de betrokkenheid van de provincie kunnen die successen gedeeld worden en kunnen we het project op de kaart zetten. Hopelijk pikken dan ook andere regio’s het op. Daarom is het ook zo mooi dat de deelnemende bedrijven hun ervaringen met elkaar uitwisselen. Dat is onderdeel van het traject en versterkt het succes.’ 

Leercultuur MKB is een vervolg op een pilot met diverse bedrijven in de Achterhoek. Deze bedrijven hebben mooie stappen gezet in het concreet handen en voeten geven aan de leercultuur voor hun medewerkers. Lees ook het interview met ondernemer Carolien Nijhuis over haar ervaringen met dit ontwikkeltraject.

Pascal Hulsegge is vice-voorzitter van VNO-NCW Midden en voorzitter van het Dagelijks Bestuur en partner van JPR Advocaten, kennispartner van VNO-NCW Midden. Daarnaast is zij vice-voorzitter van FactorWerk; werkbedrijf regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe.