Pixabay

24 oktober 2023

Masterclass Waterzekerheid voor leerlingen 5/6-vwo: aanmelding geopend

Vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam en Bètapartners is dit jaar de nieuwe masterclass ‘Waterzekerheid’ opgezet. De masterclass sluit aan bij de actuele problematiek rondom klimaatverandering, waarvan men de gevolgen ziet in de vorm van extremer weer en tekorten in schoon drinkwater. Dit heeft niet alleen invloed op de ecosystemen, maar ook op economisch en sociaal vlak zijn de gevolgen duidelijk zichtbaar. Het thema waterzekerheid is erop gericht om te leefbaarheid in een gebied op peil te houden of te herstellen.

In deze masterclass maken leerlingen uit 5 en 6 vwo kennis met het onderwerp en leren ze waterzekerheid te onderzoeken vanuit drie verschillende hoeken: vanuit de gevolgen van klimaatverandering, vanuit de samenwerkingskansen tussen overheden en bevolking en vanuit de economie. De leerlingen leren deze kennis toe te passen op hun eigen project en in een gebied ergens op de wereld dat een probleem heeft of krijgt. Het masterclass traject duurt vier dagdelen inclusief een slotbijeenkomst met een wetenschappelijke postermarkt.

Meer informatie over en de mogelijkheid om aan te melden voor deze masterclass vind je via deze link.
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 10 november 2023.