20 mei 2022

Maritiem Museum enthousiasmeert jongeren met techniekeducatieprogramma voor de maritieme sector

Met steun van Verolme Trust biedt het Maritiem Museum in Rotterdam techniekeducatieprogramma’s die er op gericht zijn leerlingen van het basisonderwijs, vmbo en Technasia uit de regio Rotterdam enthousiast te maken voor (maritieme) techniek en een technische studie en baan in de maritieme sector. Deze programma’s zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met het onderwijs, JINC en maritieme bedrijven. 

Leerlingen bezoeken de tentoonstelling Offshore Experience waarbij techniek centraal staat en volgen een techniekworkshop in het technieklokaal in een van de museumschepen in de museumhaven. Aansluitend bezoeken de leerlingen een maritiem bedrijf in de Rotterdamse haven waar ze een uniek kijkje krijgen in de high tech maritieme wereld van vandaag en de innovaties van morgen.

Technasia-leerlingen doen mee aan een pitch van een innovatief technisch ontwerp dat ze zelf maken. Het beste ontwerp wordt beloond met een presentatie in de tentoonstelling "Offshore Experience" in het museum.

Kijk hier voor meer informatie.