12 april 2021

LOB: studiesucces en baangarantie

Op 9 maart 2021 vond in Rotterdam een werkconferentie plaats over de aansluiting tussen het voortgezet en hoger onderwijs. ScienceGuide was erbij en kwam tot de conclusie dat studiesucces binnen het hoger onderwijs begint bij een goede aansluiting vanuit het voortgezet onderwijs.

Uiteraard is aan studenten gevraagd naar hun ervaringen met de aansluiting tussen het vo en het ho gevraagd. Daarbij vertelden zij onder meer dat een goede oriëntatie tijdens lessen in Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) voor rust in het keuzeproces zorgt.

Benieuwd naar waar verder bij is stil gestaan tijdens de werkconferentie, en naar wat verder bijdraagt aan studiesucces? Het hele artikel lees je op de website van ScienceGuide.

LOB en baangarantie
Naast studiesucces zorgt Loopbaanoriëntatie en Begeleiding ook voor baangarantie voor jongeren. Veel jongeren kiezen nog een mbo-opleiding met weinig arbeidsmarktperspectief. LOB in het vmbo kan ertoe bijdragen dat meer jongeren in het mbo een richting kiezen die beter aansluit op de arbeidsmarkt en hen daardoor meer kans op duurzame arbeidsinpassing en een hoger inkomen biedt. Vooral techniek en zorg zijn kansrijke richtingen.

Dit blijkt uit eerder onderzoek van SEOR, uitgevoerd door Jaap de Koning en Arie-Jan van der Toorn. Het onderzoeksrapport kun je hieronder downloaden.

Bijlages en downloads

Download
SEOR Working Paper No. 2021/1