9 oktober 2023

Leerlingen bedenken unieke oplossingen in hackathon

Bijna 300 deelnemers deden 21 en 22 september mee aan de 30-uur durende hackathon "Wij hebben de toekomst". Leerlingen van technasiumscholen én studenten van mbo's in Groningen, Friesland en Drenthe werkten in teams non-stop aan verschillende uitdagingen rondom het thema voedsel. 

Zo hadden de jongeren het idee om groenten te kweken op een groot vlot in een meer en wilden ze groenten van de boer opslaan in lokale koelhuizen. Ook bedachten ze een beloningssysteem om meer bewegen en gezond eten te stimuleren door een sportschool en groentewinkel aan elkaar te koppelen.

Duurzamer voedselsysteem
Allemaal oplossingen en ideeën die bijdragen aan het gezonder en duurzamer maken van ons huidige voedselsysteem. 'Jongeren kijken met een andere blik naar zulke ingewikkelde vraagstukken. Ze denken in mogelijkheden, gaan buiten de gebaande paden en zien niet snel beren op de weg. Daardoor komen ze met unieke en interessante oplossingen voor actuele problemen', zegt Jorien de Leeuw, adviseur jongerenparticipatie bij Nationaal Programma Groningen.

De hackathon is de start van de tweede editie van de scholenchallenge "Wij hebben de toekomst", een initiatief van Nationaal Programma Groningen en Stichting Technasium om jongeren te betrekken bij oplossingen die gaan over maatschappelijke vraagstukken waar we op dit moment allemaal de gevolgen van merken. 

Hackathon winnaars
De deelnemers maakten kans op 1 van de 4 prijzen. Vol spanning zaten ze op hun school achter het scherm te wachten op de uitslag. Vanuit de studio in Emmen, waar de hackathon uitgezonden werd, kregen ze het goede nieuws.

  • "Overall winnaar" is team EcoVision van Technasium Praedinius Gymnasium in Groningen. Ze hadden het idee om de prullenbakken van de school te pimpen en het groenafval te laten composteren tot onder andere biodiesel.
  • Het team "Een vakantie nodig" van Technasium Ubbo Emmius in Stadskanaal kreeg de prijs voor ‘Best design’. Het team bedacht een snijmachine zodat cliënten van zorginstellingen zelf kunnen helpen met het snijden van lokaal geteelde groenten.
  • De prijs "Meeste impact" is gewonnen door het team "Muorre Boerkes" van Technasium CSG Liudger in Drachten. Zij zetten verticale landbouw in om gewassen te laten groeien op gebouwen.
  • De "Publieksprijs" ging naar ViriFu van Technasium Roelof van Echten College in Hoogeveen. Dit team gaat groenafval scheiden of school en deze omzetten tot biogas in een biovergister.

Pitch in het provinciehuis
Aan de scholenchallenge "Wij hebben de toekomst" hebben 12 technasiumscholen en 2 mbo’s in Groningen, Friesland en Drenthe meegedaan. De ideeën die de bijna 50 teams tijdens de hackathon ontwikkeld hebben, gaan ze de komende 8 weken verder uitwerken tot uitvoerbare oplossingen. De scholenchallenge eindigt 17 november met een Dragons' Den, waarin de leerlingen pitchen in het provinciehuis van de provincie waar de school staat. Voor de meest kansrijke oplossing in elke provincie is kennis, een netwerk en een startbedrag beschikbaar voor het (laten) uitvoeren van het idee.

Voedselvraagstukken
De vraagstukken voor de scholenchallenge komen dit keer vanuit het Groninger Zorgakkoord, Hogeschool Van Hall Larenstein, IVN, Jong Leren Eten Fryslan, ITHub, Rijksuniversiteit Groningen & Entrance en Het Kooklokaal/Het Vitalokaal Emmen. Elk team koos een van de actuele voedselvraagstukken:

  • In de zorg is voedsel extra waardevol. De inkoop loopt nu vaak via grote distributeurs en in grote volumes. Hoe krijgen we de productie, inkoop en logistiek meer lokaal en op maat geregeld? (Groninger Zorgakkoord)
  • Hoe kan je spelvormen inzetten om (jonge) mensen bewuster te leren eten? Hoe leer je mensen al jong wat gezond eten is, en hoe groot de "footprint" is van hun eetpatroon? Kan je (jonge) mensen duurzamer voedsel leren eten dat ze nog niet kennen zoals insecten, zeewier en plantaardige eiwitten? (Jong Leren Eten FryslânITHub)
  • De steeds groeiende wereldbevolking vraagt om een steeds groeiende voedselproductie. Hoe kunnen we met minder ruime, meer, of beter voedsel verbouwen in een gezond ecosysteem met voldoende biodiversiteit? Bijvoorbeeld door verticale teelt, voedselbossen of Urban Farming te ontwikkelen, met de technieken die daarbij nodig zijn (Hogeschool Van Hall LarensteinIVN)
  • De natuur is slim, maar gaan wij er ook slim mee om? Nieuwe technologie is steeds vaker geïnspireerd door de natuur en stuurt op samenwerking met de natuur. Want als we "afval" of "reststromen" leren zien als grondstof, dan kunnen we een veel duurzamer voedselsysteem bouwen (Rijksuniversiteit Groningen & EnTranCe)
  • (Jonge) mensen maken hun eigen keuzes... maar, is dat zo? Slimme marketing; prijs, product, smaak en influencers spelen -vaak ongemerkt – een rol. Kan je deze of andere middelen inzetten om jongeren te verleiden tot gezonde keuzes? En ze meer bewust te laten kiezen? (Het Kooklokaal/Het Vitalokaal Emmen)

Deelnemende scholen
Nationaal Programma Groningen organiseert deze scholenchallenge met Stichting Technasium. De deelnemende technasiumscholen zijn: Praedinius Gymnasium, RSG Borgen / Lindenborg, Ubbo Emmius De Nieuwe Veste, Roelof van Echten College, Dr. Nassau College, Simon Vestdijk, CSG Bogerman, CSG Liudger, Linde College, Stellingwerf College en Leeuwarder Lyceum.