23 december 2021

Lectoraat Energy in Transition als katalysator van de energietransitie

Opwarming van de aarde en het Klimaatakkoord staan hoog op de politieke agenda. Goede voornemens en doelen zijn er genoeg maar de overheid lijkt het initiatief voor een belangrijk deel aan de markt over te laten. De verschillende partijen zijn op zoek hoe verduurzaming aan te vliegen. Lectoraten in het hbo-onderwijs spelen natuurlijk ook een rol in de energietransitie.

Een van de lectoraten die door gemeentes en netbeheerders betrokken wordt om een toekomstvisie te ontwikkelen is het lectoraat Energy in Transition onder leiding van dr.ir. Sander Mertens. De gemeenschappelijke factoren en uitdaging zijn:

  • Welke technische mogelijkheden zijn er om te verduurzamen?
  • Wat moet ik met de veelgenoemde waterstof-economie? Wat kan er met zonnepanelen in mijn (verzorgings)gebied bereikt worden? Gaat er iets met brandstofcellen gebeuren en wat kan er dan?
  • Ik zit met veel stakeholders die door hun (autonome) keuzes invloed hebben op wat ik kan of moet doen naar de toekomst. Hoe krijg ik daar inzicht en/of grip op?

Energy in Transition heeft inmiddels, ook door kruisbestuiving met andere lectoraten binnen het kenniscentrum Mission Zero van De Haagse Hogeschool, ruime ervaring met het aanpakken van dergelijke vraagstukken. Een actuele vraag is die van netwerkbedrijf Juva die hulp wil bij het verder uitwerken van hun toekomstvisie.

De algemene teneur is dat de oplossing altijd ligt in een slimme combinatie van technieken; er is geen “one size fits all” oplossing voor verduurzaming. Lokale omstandigheden (en voorkeuren) bepalen de optimale oplossing die ook haalbaar is en draagvlak heeft. De oplossing kan dan bestaan uit slimme vraag-gestuurde combinaties van alle mogelijke duurzaamheidsoplossingen: waterstof, wind, PV-panelen, DC-technieken (ipv AC), brandstofcellen, warmtepompen etc.

Tips en aandachtspunten

  • Onderzoek samen met de vragende partij eerst goed wat de specifieke vraagstelling is; je moet de taal en de context leren begrijpen van elkaar. Alleen dan ben je goed in staat om de lokale situatie te begrijpen en mee te denken in de optimale lokale oplossingen.
  • Breng voor de vraagsteller analytisch in beeld welke (socio-technische) ontwikkelrichtingen er zijn om daarmee gezamenlijk een onderzoekskoers uit te stippelen.
  • Maak na deze gezamenlijke ontdekkingsreis zo concreet mogelijk welke oplossingen je verder wil onderzoeken en wat de concrete output moet zijn van een onderzoek (bijvoorbeeld wel/niet een pilot).
  • Schroom niet om eerst een vooronderzoek te doen als dat nodig is om een concretere onderzoeksvraag te formuleren.

Geïnteresseerd in de aanpak van Energy in Transition of Mission Zero? Neem dan contact op met Sander Mertens via s.mertens@hhs.nl of volg hem of het kenniscentrum op LinkedIn.