17 februari 2022

Krapte naar beroepsklasse

Arbeidsvraag februari 2022

Hoe staat het ervoor met de vraag naar technici? Hoeveel ondernemers ervaren belemmeringen in het leveren van producten/diensten door personeelstekort?

Naast dat je kunt kijken naar de openstaande vactures per beroepsklasse is er ook en andere manier om de arbeidsvraag in kaart te brengen. Namelijk kijken naar de krapte. Dat is de verhouding tussen het aantal gekwalificeerde werkzoekenden (kortdurend werklozen) en het aantal openstaande vacatures. Dit geeft de verhouding weer tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. In de spanningsindicator staat qua krapte de beroepsklasse ICT bovenaan, gevolgd door de klasse technische beroepen. [1] Dit betekent dat het voor werkgevers het lastigst is om aan technische of ICT-personeel te komen. [2] 

[1] Bron: UWV, dashboard spanningsindicator (2022). Via https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/dashboards/spanningsindicator

[2] De Spanningsindicator Arbeidsmarkt kan een getal geven tussen 0,06 (1/16e) en 16. Hoe hoger het getal, hoe hoger de spanning op de arbeidsmarkt voor werkgevers. Bij een indicator van 0 is de arbeidsmarkt zeer ruim, want er zijn geen openstaande vacatures en wel kortdurend werklozen. Bij veel openstaande vacatures ten opzichte van het aantal kortdurend werklozen is de arbeidsmarkt zeer krap. Door een tijdreeksanalyse uit te voeren zijn de grenzen bepaald. Er wordt uitgegaan van een indeling in vijf categorieën: zeer ruim, ruim, gemiddeld, krap en zeer krap. De indeling en typeringen zijn als volgt: 0,06 tot 0,25: zeer ruim; 0,25 tot 0,67: ruim; 0,67 tot 1,5: gemiddeld; 1,5 tot 4,0: krap en 4,0 t/m 16,0: zeer krap.

Bijlages en downloads

Download
Arbeidsmarktvraag - TP publicatie februari 2022