17 februari 2022

Krapte naar beroepsgroep binnen beroepsklassen techniek en ICT

Arbeidsvraag februari 2022

Hoe staat het ervoor met de vraag naar technici? Hoeveel ondernemers ervaren belemmeringen in het leveren van producten/diensten door personeelstekort?

In de beroepsklasse ICT is te zien dat de krapte het grootst is onder software- en applicatieontwikkelaars, gevolgd door databank- en netwerkspecialisten. De absolute aantallen openstaande vacatures zijn toevallig ook het grootst onder de software- en applicatieontwikkelaars, gevolgd door de databank- en netwerkspecialisten.[1]

[1] Bron: samengesteld uit UWV data (2022), dashboard spanningsindicator en dashboard vacaturemarkt. Via https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/dashboards/spanningsindicator en https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/dashboards/vacaturemarkt.

Bijlages en downloads

Download
Arbeidsmarktvraag - TP publicatie februari 2022