23 december 2021

Keuzevak duurzame energie nu echt van start in Technum

Zonnepanelen leggen, aan de slag met windenergie en kennismaken met warmtepompen. 3e en 4e Jaars B/K leerlingen van Mondia Scholengroep met een PIE-profiel zijn vanaf de herfstvakantie actief aan de slag met duurzame energie. Docent Bert Kaan (Mondia Scholengroep) is één van de docenten die betrokken is bij dit project: een samenwerking tussen Mondia, CSW, Scalda en Installatiebedrijf Saman.

‘Ons doel is eigenlijk dat het bedrijfsleven de keuzevakken gaat adopteren, zodat wij de leerlingen naar de bedrijven kunnen sturen om daar praktijkervaring op te doen. Leerlingen kunnen zo ontdekken of een bepaalde technische omgeving bij hen past. Dat is tenslotte het doel van de keuzevakken: leerlingen de mogelijkheid bieden om zich te oriënteren of juist te verdiepen’, aldus Bert. Het mes snijdt aan twee kanten, omdat dit concept bedrijven de mogelijkheid biedt om te zien welke leerlingen uitblinken en zij kunnen proberen deze leerlingen aan zich te binden. 

Windsimulator
Sinds eind oktober gaan leerlingen van Mondia die gekozen hebben voor het keuzevak duurzame energie aan de slag bij zowel het Technum als bij Installatiebedrijf Saman in Zierikzee. ‘Duurzame energie is hot en hoe mooi is het als je als vmbo-leerling al kennis maakt met de drie meest toekomstgerichte technieken: zonne-energie, windenergie en geometrische energie’, legt Bert uit. ‘Leerlingen lopen een aantal dagdelen mee bij het Windlock bij Scalda, waar een simulator staat waarmee je een windmolen kunt simuleren. Daar krijgen ze bijvoorbeeld antwoord op de vraag: waarom staan windmolens soms stil, ondanks dat het voldoende waait?’

Het dak op!
Voor kennis over zonne-energie gaan de leerlingen naar Zierikzee waar ze eerst een dag het schuine dak opgaan om te zien hoe zonnepanelen worden gemonteerd. Dit dak staat bij de sociale werkplaats De Zuidhoek, waarmee Saman een samenwerking heeft. Het dak wordt 80% van de tijd niet gebruikt, dus een mooie kans voor de vmbo-leerlingen om op een veilige manier het dak op te gaan. Ook lopen ze nog een dag mee met een monteur om het werk in de praktijk te kunnen ervaren. ‘Bij Saman krijgen ze vervolgens ook uitleg over warmtepompen en worden zo nog verder ondergedompeld in de wereld van de duurzame energie’, aldus een enthousiaste Bert.

Positieve reacties
Leerlingen reageren enthousiast op deze manier van leren. ‘Uit hun reacties merk je dat het hen aan het denken zet en dat ze meer inzicht hebben gekregen in het complete verhaal rondom duurzame energie. Ook horen ze van mensen van Saman dat er een groot tekort is aan vakmensen en dat het vak zich volop blijft ontwikkelen. Het is goed dat ze dat ook eens uit de praktijk horen en niet alleen van hun docent.’ Ook Saman is goed te spreken over het concept. ‘Al was het voor het bedrijf wel even schakelen. De jongens komen niet zomaar een dagje meelopen, maar willen echt iets leren en moeten daarin begeleid worden. Wat helpt is om als school duidelijk te zijn over de verwachtingen en daarbij het bedrijf de tijd te geven om naar oplossingen te zoeken en te investeren’, legt Bert uit.

Nationale Onderwijsprijs
Inmiddels heeft het project Technum 2.0 de tweede prijs gewonnen bij de Nationale Onderwijsprijs, provincie Zeeland. Dit is niet alleen een mooie stimulans om dit project verder te ontwikkelen, maar ook vloeit daaruit voort dat zowel het Cito als het SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) bekijken of dit project overdraagbaar is naar andere provincies.

Spontane samenwerking
Het is mooi om te zien dat er in Technum ook spontaan activiteiten van de grond komen, puur door het samenbrengen van vmbo en mbo.’ Als voorbeeld wil Bert nog benoemen de combinatie van BOL4 leerlingen van de opleiding Maintenance Engineer met leerlingen uit klas 3 en 4 vmbo. De BOL4 leerlingen moeten tijdens hun studie leren om leiding te geven. Meestal oefenen ze daarbij op elkaar, wat niet altijd een realistisch beeld geeft. ‘Nu worden onze vmbo leerlingen daarvoor ingezet. Een mooie win/win situatie voor zowel Scalda als Mondia en CSW. Onze leerlingen krijgen een gedegen uitleg en de BOL4 studenten ervaren een echte praktijksituatie. Dit was snel geregeld en als docent denk je dan echt van: wow, dit is gaaf!’