Pixabay

26 maart 2024

'Je hebt het zelf in de hand om de techniek écht vrouwvriendelijk te maken'

Twence is een voorloper in de markt als het gaat om de innovatie op verduurzaming om zoveel mogelijk grondstoffen uit afval, biomassa en zon te halen. Zo wordt CO2 uit afval afgevangen en bruikbaar ingezet bij een paprikateler in het Westland. En wordt ongeveer 33% van de Twentse huishoudens met de restwarmte van Twence verwarmt. Twence is een organisatie van inmiddels 290 medewerkers, waarvan zo’n 200 functies technisch van aard zijn.

Voor Twence is investeren in haar medewerkers belangrijk. Voor het werk zijn veel technisch geschoolde mensen nodig, van mbo 3 tot academici. Twence begeeft zich middenin het veld van innovatie, met hoogwaardige innovatieve technologie. 'Dat maakt ook dat we veel investeren in onze mensen, zodat we ook hoogwaardig in kwaliteit kunnen blijven', licht Gisela Kemna, HR business partner bij Twence, toe. De ontwikkeling van mensen is daarmee een belangrijk aandachtspunt voor Twence. Ze hebben veel interne doorgroeimogelijkheden en zij stellen ieder jaar acht opleidingsplekken beschikbaar voor nieuwe instroom. 'Dat is ons technisch traineeship-programma, waarin mensen in twee jaar tijd worden opgeleid voor procestechniek.' Kemna geeft aan dat deze plekken bovenformatief zijn: de mensen die worden opgeleid ervaren verschillende teams binnen Twence, zodat ze zich echt kunnen ontwikkelen in de richting die bij hen past. 'Daarin geven we ook geregeld mbo 2 kandidaten de kans om in te stromen en zich te ontwikkelen tot de functies op mbo 3 / 4 niveau die Twence nodig heeft', aldus Kemna.

Volgens haar is het van cruciaal belang hoe jij je als organisatie naar buiten presenteert. En daar moet je aan blijven trekken. Het aantal technisch geschoolden is vandaag de dag schaars. 'Vooral als je naar de populatie vrouwen kijkt is dat aandeel nihil. De vrouwen die technisch opgeleid zijn kiezen veelal voor de "schone" richting zoals voedingsmiddelenindustrie. Daar moeten we als afvalverwerkingsbedrijf tegenop boksen. Iedereen die ons kent weet dat het bij ons super schoon en heel modern is. En dat je met hoogwaardige innovatie en technologie bezig bent. Maar dat is daarom wel investeren in zichtbaarheid én een omgeving creëren waar mensen graag willen komen werken', geeft Kemna aan. Vorig jaar zocht Twence maar liefst 60 nieuwe medewerkers voor technische functies. 'Dat liep als een zonnetje', vertelt Kemna trots. Maar daar hebben ze ook een doordacht plan voor gemaakt. Ze zijn zich actief gaan verdiepen in het bereik van potentiële medewerkers, wat de beste kanalen zijn om werkzoekenden te bereiken, welke vacatureteksten aanspreken en ingezet op actieve kennismaking; zoals rondleidingen en borreluurtjes. 'Je ziet dan al gauw het enthousiasme waar je naar op zoek bent en kunt dan veel meer tot een persoonlijke match komen. Ook voor de werkzoekenden gaf dat verwondermomentjes, over onze fabriek en de sfeer in de organisatie', geeft Kemna aan.

Mensen zover krijgen om bij je aan de slag te gaan is één ding. Zorgen dat ze het ook leuk gaan hebben is nog urgenter. Zij vinden het belangrijk om als werkgever goed aan te sluiten bij de medewerkers, zodat ze op alle vlakken de intrinsieke motivatie van medewerkers aanspreken. 'Onze vacatures beginnen we dan ook met  "What’s in it for you"', geeft Kemna aan. De randvoorwaarden moeten goed zijn. Zo zijn de arbeidsvoorwaarden bij Twence aantrekkelijk. Om bijvoorbeeld specifiek de doelgroep jongeren aan te trekken, biedt Twence 17 weken ouderschapsverlof met 100% doorbetaling. En altijd blijven leren en ontwikkelen, Twence investeert in je. Daarmee maak je het voor die doelgroep aantrekkelijk in hun levensfase. Daarnaast levert Twence veel maatwerk. 'Alles is bespreekbaar en dan kijken we altijd hoe het mogelijk te maken is. Vaak zie je dat er een behoefte ontstaat vanuit de privé-setting. We ondersteunen de leidinggevende hierin om hun rol te nemen of zetten een coach in als dat nodig is om elkaar daarbij te helpen. Het gaat daarin niet alleen om wat de voorwaarden op papier zijn, maar veel meer hoe je het met elkaar regelt en wat de grondhouding is', vertelt Kemna.

In die lijn is voor Twence een open cultuur heel belangrijk, juist omdat zij zien en geloven dat diversiteit ook de innovatiekracht stimuleert. 'Ieder voegt daar eigen perspectief en denkwijzen aan toe en dat is juist nodig om in een innovatieve markt voorop te blijven. In de lastige arbeidsmarkt waar je vrouwen met een technische opleiding met een lampje moet zoeken, hebben we vorig jaar een aantal vrouwen mogen verwelkomen in technische functies.” Twence vindt het belangrijk dat de vrouwen zich in de mannenwereld staande kunnen houden. 'We koppelen hen aan elkaar, zodat ze steun aan elkaar hebben. Daarnaast we actief door gesprekken te voeren met de vrouwen en de leidinggevenden, waarbij de vraag "of ze het op elk gebied nog naar hun zin hebben" centraal staat. Werken in een mannenomgeving is toch anders dan in een feminiene setting. Soms zijn vrouwen juist de schakel om oude gedragspatronen of werkwijzen te doorbreken, daar zijn wij ons bewust van en zullen we blijven stimuleren', vertelt Kemna. Het gaat daarbij volgens haar niet per se en alleen om man/vrouw-verschillen, maar ook dat je met elkaar open blijft staan voor nieuwe, betere manieren van werken.

Kemna geeft aan wel sceptisch te zijn over de invloed die we hebben om daadwerkelijk meer vrouwen naar de techniek te krijgen. 'Als je kijkt naar de opleidingen, zijn de klassen van de technische opleidingen nagenoeg leeg. Dat betekent dat zeer weinig meiden kiezen voor een opleiding in de techniek. We zien dan zelfs ook de ontwikkeling dat scholen helemaal maar stoppen met het aanbieden van de opleiding. Wanneer je kijkt naar zij-instroom, zie je dat het comfort en de voordelen van toeslagen die mensen in de uitkering ontvangen, hen weerhoudt om de stap naar werk te zetten. Laat staan dat ze zich ook nog moeten omscholen naar een beroep', geeft Kemna aan. Ook ziet zij dat veel ouders hun kind(eren) stimuleren om door te studeren, terwijl er juist zoveel te doen is in de techniek op mbo niveau 3 en 4. Sterker nog: een technische mbo-functie wordt momenteel financieel beter gewaardeerd. Voor Kemna is het dus de vraag hoeveel invloed en impact zij kunnen maken op dit vraagstuk. 'We doen wat we kunnen doen als werkgevers. We hebben bijvoorbeeld een samenwerkingsverband met verschillende bedrijven in de regio om mensen kennis te laten maken met de techniek. Het PCPT. Wij zetten actief in op jongeren en vrouwen en bieden ook kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt', licht Gisela toe. Beleid is belangrijk, maar de impact zit ‘m volgens haar veel meer in "doen", samen met hun medewerkers. 'Wij leiden zelf op, dus we hebben tal van kansen, ook voor vrouwen. Als er dus vrouwen zijn die bij ons aan de slag willen, dan willen wij zeker kennismaken!', geeft Kemna aan.