28 juni 2023

'Investeren in een inclusief personeelsbeleid loont écht!'

Sanneke Sarels van Rijn, directeur HRM bij landelijk technisch dienstverlener Unica, heeft net als andere bedrijven in de branche uitdagingen in the war on talent. Kim Thannhauser kreeg na haar overstap uit de retail bij Unica als Programmamanager Leren en ontwikkelen ook met dit vraagstuk te maken. Samen zagen ze dat hetzelfde blijven doen onvoldoende resultaat en toekomstperspectief opleverde. 'We vissen allemaal uit dezelfde vijver en elkaar concurreren helpt ons niet verder. Ons doel is om samen met andere bedrijven uit de technische branche de vijver te vergroten, onder andere door deze aantrekkelijker te maken.' En dus ging Unica op zoek naar een oplossing: inzetten op diversiteit volgens zijn in 2020 gestarte diversiteitsprogramma.

Unica zet sinds enkele jaren in op anders organiseren en anders kijken naar mensen met als speerpunt: iedereen is welkom bij Unica. Sarels van Rijn: 'We zijn eerst kritisch naar onszelf gaan kijken en gestart met maken van beleid.' Unica prijst zich gelukkig met een bedrijfstop die het belang van diversiteit omarmt, en zo kon de organisatie een programma starten met concrete doelstellingen. Thannhauser: 'We hebben vier speerpunten: ten eerste willen we dat iedereen in de organisatie snapt waarom een evenwichtige man/vrouw verhouding belangrijk is; daarnaast bieden we een platform voor vrouwelijke collega’s door vrouwelijke collega’s; ten derde verdient werk binnen de techniek herkenning en erkenning, intern en extern; en tenslotte willen we een rolmodel zijn voor vrouwen in de techniek.'

Verdubbelen
Het doel van het programma is om de vrouwelijke instroom bij Unica te verdubbelen: van 10 procent bij de start naar 20 procent in 2025. De onderdelen van het beleid zijn enerzijds gericht op het opbouwen van een divers personeelsbestand, en anderzijds op het behouden van een veilige en inspirerende werkomgeving voor iedereen. Zo is er een mentorprogramma voor vrouwen gestart en kunnen alle vrouwelijke collega’s deelnemen aan workshops. Ook is er onder de naam Unique een platform opgericht om vrouwelijke werknemers te binden en inspireren.

Om de voortgang te bewaken wordt de performance gemeten op KPI’s, al wil Thannhauser zich niet blindstaren op de cijfers. Unica scoort wat betreft het aandeel vrouwen in technische functies nog steeds gemiddeld: 'Het is dan ook geen opgave die je zomaar oplost, maar een investering in hoe we willen dat de populatie binnen de techniek er straks uitziet.'

Het begint met draagvlak
Dankzij helder geformuleerde doelen en het draagvlak van de top kan Unica het programma actief monitoren. Uit het jaarlijkse medewerkeronderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de vrouwen in de organisatie zich veilig en net zo thuis voelen als de mannen. En omdat vrouwen de beste ambassadeurs zijn om andere vrouwen aan te trekken en te binden, neemt Unica hun mening uiterst serieus.

Thannhauser vertelt dat Unica bewust werkt aan zijn eigen "unconsious bias". 'We zijn ons ervan bewust dat je sneller positief staat tegenover een evenbeeld van jezelf, of van degene die jij kent als "beste man of vrouw". Het is menselijk, maar het belemmert je als je diversiteit juist belangrijk vindt en dus een andere uitkomst wilt.' Voor haar is het belangrijk dat het diversiteitsprogramma er vóór en dóór vrouwen is en is het geen schande is om extra te investeren in de vrouwen in je organisatie. Bijvoorbeeld door te voorzien in de behoefte aan extra coaching die vrouwen soms hebben. 'Juist omdat het nog geen gelijk speelveld is van mannen en vrouwen, is die extra aandacht belangrijk om tot een gebalanceerd aandeel te komen in je organisatie.' Thannhauser noemt dat "kritische massa in je personeelsbestand voor ambassadeurschap". Diversiteit gaat er voor haar om dat iedereen in de organisatie zichzelf kan zijn en dat iedere medewerker vanuit zijn eigen authenticiteit een bijdrage levert aan de organisatie. 

Balans bottom-up en top-down
Het advies van Thannhauser voor bedrijven die met diversiteit en inclusie aan de slag willen: 'Zorg voor een open cultuur en vergeet niet de managers op de werkvloer erbij te betrekken. Gebruik in vacatureteksten woorden die vrouwen aanspreken, blijf met elkaar in gesprek en tot slot: zoek een goede balans tussen bottom-up en top-down: je wilt natuurlijk een integraal draagvlak, maar soms moet je dingen gewoon opleggen om tot verandering te komen, zoals sturen op resultaat en KPI’s.'

Unica is trots dat het programma ook vanuit investeerder Triton waardering kreeg, in de vorm van een Triton ESG Social Award. Sarels van Rijn is blij met de ingeslagen weg: 'Het is bekend dat meer diversiteit en inclusie je als organisatie succesvoller, leuker en winstgevender maken. Investeren in inclusief personeelsbestand loont écht.'