9 september 2021

Incluusion Traineeships voor vluchtelingen

Na een succesvolle pilot organiseert de Universiteit Utrecht ook in 2022 een nieuwe reeks traineeships voor vluchtelingen via het programma Incluusion. Tijdens de Incluusion Traineeships doen vluchtelingen relevante werkervaring op in Nederland, wat voor velen een eerste stap is richting betaald werk.

Inmiddels hebben vijf vluchtelingen een traineeship afgerond. Eén trainee heeft besloten een master te gaan volgen, de vier anderen hebben een baan gevonden binnen of buiten de Universiteit Utrecht (UU). “Dankzij het traineeship heb ik nu een betaalde baan. Het was een geweldige kans om ervaring op te doen binnen de Nederlandse arbeidsmarkt en om Nederlands te leren op een praktisch niveau,” vertelt een oud-trainee. “Het traineeship bij de UU was het duwtje dat het bedrijf waar ik nu ga werken nodig had om mijn capaciteiten te vertrouwen.”

Zelfstandigheid
Ragna Senf, projectmanager van Incluusion, vertelt: “Voor vluchtelingen is het ongelofelijk belangrijk om een baan te vinden, omdat ze een nieuw leven willen opbouwen in Nederland en graag volledig zelfstandig willen zijn. Vluchtelingen hebben vaak relevante werkervaring, maar onder andere de taalachterstand maakt het lastig om een geschikte werkplek te vinden.”
De traineeships richten zich daarom op vluchtelingen die een uitkering ontvangen. Ze krijgen geen salaris tijdens het traineeship, maar behouden wel hun uitkering. Dit gebeurt in overleg met de betrokken gemeente. “Gelukkig zien gemeentes ook in dat een dergelijke traineeship kan leiden tot duurzame arbeidsparticipatie. Dat is niet alleen waardevol voor de vluchteling zelf, maar ook voor de maatschappij,” aldus Senf.

Begeleiding
Van trainees wordt verwacht dat zij bij de start al redelijk Nederlands kunnen spreken (B1/B2 niveau). Wel volgen ze een gepersonaliseerde taaltraining, waarbij ze specifiek oefenen met hun taalgebruik op de werkvloer.
Daarnaast krijgt elke trainee een persoonlijk budget voor professionele ontwikkeling. Samen met de leidinggevende wordt gekeken naar wat goed aansluit bij het werk en de benodigde vaardigheden. Zo kreeg een trainee die werkte als social media content creator een workshop over social media analytics aangeboden. Tot slot kunnen alle trainees én hun collega’s meedoen aan een in-company training over interculturele competenties.

Gedurende het traineeship is er nauw contact tussen het Incluusion team, de trainee, leidinggevende en de gemeente. Sommige gemeentes bieden bovendien job coaches aan, die kunnen helpen bij eventuele moeizaamheden of strubbelingen. Mocht je naderhand de trainee aan willen stellen, zijn er vaak financiële impulsen mogelijk, zoals een werkgeverssubsidie.

Enthousiasme op de werkvloer
Jacqueline van Besouw, Manager Support van de UU Directie Information & Technology Services, is enthousiast over haar trainees: “Het is mooi om te zien hoe de Incluusion trainees zichzelf ontwikkelen. Ze leren Nederlands, leren onze cultuur kennen, en ontwikkelen vaardigheden als probleemoplossers en IT professionals.”
Een succesvol traineeship staat of valt met het vinden van een goede match tussen werkplek en trainee. Het selectieproces wordt daarom serieus genomen, met een uitgebreid registratieformulier, intakegesprekken, en vervolggesprekken met de potentiële leidinggevenden. Het Incluusion team staat daarbij voor een uitdaging: er zijn voor de volgende lichting maar 10 plaatsen beschikbaar en meer dan 80 aanmeldingen.

Vluchtelingstudenten
Incluusion richtte zich van oorsprong alleen op vluchtelingstudenten, die gratis cursussen kunnen volgen bij de UU. Incluusion viert in september 2021 haar eerste lustrum en heeft in 5 jaar tijd al meer dan 900 studenten verwelkomt bij een UU-cursus.

Meer informatie?
Zie www.uu.nl/incluusion of neem contact op met Ragna Senf (project manager) en Lina Senen (projectmedewerker) via incluusion-traineeship@uu.nl.