17 december 2020

In Friesland gaan techniekdocenten op stage

In de Friese regio Drachten hebben onderwijs en technisch bedrijfsleven elkaar gevonden. Docenten van ROC Friese Poort in Drachten doen nieuwe kennis op tijdens docentstages. En het bedrijfsleven bouwt mee aan nieuwe opleidingen van de mbo-instelling. Opleidingsmanager Klaas Kort: ‘We werken beide kanten op, hoe mooi is dat.’

Ze zijn er nog nét geen soort aan huis. Docenten van ROC Friese Poort in Drachten lopen steeds meer rond op de werkvloer van Friese techniekbedrijven. Niet alleen als stagebegeleider, maar ook als stagiair. De docentstage zag drie jaar geleden het levenslicht na een vraag van FME, de ondernemers voor de technologische industrie. 'Ze hebben ons nodig voor meer binding met het bedrijfsleven', vertelt opleidingsmanager Klaas Kort. 'We hebben een podium. Tien weken achter elkaar, een dag in de week. Ik hoor maar enthousiaste reacties.' Wat wil je leren? 'Zo liep een docent Verspaning mee ontmoette een bedrijf dat het programma Edge Cam gebruikt. Hij had er zelf nooit me werken, maar hij geeft er wel les over. In alle fases van de productie: werkvoorbereiding, engineering, productie en kwaliteitscontrole. Een docent Constructieleer wijdde is stage aan de lean-methodiek. Hij was een van de activiteiten van het podiumbedrijf en deed een voorstel voor CE-markering en machinerichtlijnen. Vervolgens gaf een medewerker van het bedrijf weer een gastles bij ons. De docentstages zijn ook het netwerk van onze docenten.'

Stageplekken vinden
Het is niet moeilijk om stageplekken voor de docenten te vinden. ROC Friese Poort is via FME en Innovatiecluster Drachten, een groep van hightechbedrijven in Noord-Nederland. Ook de bedrijven waar studenten stagelopen zijn een goede ingang. 'Het bedrijfsleven waardeert de docent', zegt Klaas. 'Ze willen de graag samenwerking versterken. Een collega die haar kennis over methodisch ontwerpen wilde bijspijkeren, vond zonder moeite vijf stagebedrijven. In ons docententeam is het een nieuwe.

Bedrijfsleven mengt zich met onderwijs.
Andersom werkt het ook.  Techniekbedrijven mengen op meer manieren met het onderwijs. 'Zo hebben wij onze opleiding Smart industry samen met de bedrijfsleven vormgegeven', vertelt Klaas. 'En bij de opleiding Verspaningstechnoloog staan mensen uit het bedrijfsleven voor de klas. Een deel van hen geeft een langere periode wekelijks les, anderen komen een avond in de week hun kennis delen met studenten.'

Eigen leerling voor de klas
Een ander initiatief van Friese Poort is docentwering in de eigen opleiding. 'Toen de zoveelste docent op rij met pensioen ging, we het zelfs benauwd', aldus Klaas. 'Het was al zo moeilijk om nieuwe docenten te vinden, en de regio vergrijst snel. Tot we dat we ook onder onze eigen studenten konden werven. Zoals de vierdejaars van de mbo-4-opleidingen Technicus engineering, Mechatronica, Elektrotechniek.' En met resultaat: een oud-leerling Mechatronica is nu docent bij ROC Friese Poort Drachten. Het docententeam moest zelfs wennen aan dit idee. Iemand zonder praktijkervaring voor de klas. Maar we zijn niet over een nacht ijs gegaan. We hebben hem ontmoet. "Waarom wil je dit, weet je waar je aan begint?" En ook goed gekeken van de jongen de jongen deed als hoe hij omging met klasgenoten. Direct na de diploma-uitreiking is hij aan de slakken. Eerst als ondersteuner van een docent maar al snel zelfstandig. Ondertussen volgt hij één dag in de week de Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs bij hogeschool Windesheim. En, we hebben het juist ingeschat: deze jongen is een goede match!

Op dit moment is ons team compleet. Met een gemiddelde leeftijd tussen de dertig en veertig jaar van het programma ook geen problemen. Maar als we weer verlegen zitten om een collega dan is dit een mooi scenario.'