Hybride docenten in het technisch onderwijs

Kwantitatief onderzoek ten aanzien van hybride docentschap.

CBS Microdata (2020), bewerking Dialogic / PTvT

Onderzoek naar de kwantitatieve stand van zaken ten aanzien van hybride docentschap binnen het technische beroepsonderwijs. Het onderzoek zoomt in op zaken als leeftijd, geslacht, salaris, gewerkte uren, arbeidsmarktregio, soort bedrijf en sector.

Geen bestand Download
Onderzoeksrapport

Onderzoek naar de kwantitatieve stand van zaken ten aanzien van hybride docentschap binnen het technische beroepsonderwijs.