Hybride professional Ytsen de Boer

24 april 2024

Hybride docent spreekt de taal van bedrijfsleven én onderwijs

Hybride professionals staan met één been in het onderwijs en met het andere been in het bedrijfsleven. Ook bij het Deltion College werkt een groeiend aantal hybride professionals. Zoals Ytsen de Boer. Hij is niet alleen docent Procestechniek, maar werkt ook bij kunststofverwerkingsbedrijven Dyka en Kornelis Caps & Closures. Ytsen: 'Het is mijn persoonlijke missie om de kloof tussen het bedrijfsleven en het onderwijs kleiner te maken.'

De laatste jaren is het aantal hybride professionals bij het Deltion College gegroeid. Maar een nieuw verschijnsel is het niet. 'Toen ik in 1990 in het onderwijs kwam, waren ze er al', zegt Marinus Roijakkers. Hij is Aanjager Leven Lang Ontwikkelen bij het college Techniek & Gebouwde Omgeving van het Deltion College. 'Zo was bijvoorbeeld Willy Bruggeman een hybride professional. Hij werkte in het dagelijks leven bij Vitens. Hij bracht zowel specifieke als actuele kennis vanuit het bedrijfsleven in het onderwijs. Dat is echt van toegevoegde waarde.', vertelt Marinus.

Bij het college Techniek & Gebouwde Omgeving van Deltion werken inmiddels al meer dan dertig hybride professionals, waaronder Ytsen de Boer. Ytsen werkt twee dagen per week als projectleider bij Kornelis Caps & Closures. Bij dit kunststofverwerkingsbedrijf worden deksels en doppen gemaakt voor de levensmiddelenindustrie. Bij Kornelis houdt Ytsen zich bezig met het toekomstbestendig maken van de fabriek. Ook werkt hij een dag per week als vernieuwer bij kunststofverwerkingsbedrijf Dyka. Daarnaast is hij twee dagen per week bij Deltion te vinden als docent Procestechniek.

In 2016 kwam Ytsen bij Deltion College werken, naast zijn baan bij Kornelis. 'Ik wilde graag mensen helpen. Dat deed ik als lijnmanager in de fabriek te weinig. Daarom ben ik toen een avontuur aangegaan van twee dagen per week bij Deltion.' Na een halfjaar kwam Ytsen tot de conclusie dat het onderwijs hem beviel. Maar hij wist ook dat hij niet volledig voor de klas wilde staan. 'Als ik iets vertel, wil ik bij de tijd zijn. Dat kan alleen als je één been in het onderwijs en een been in het bedrijfsleven hebt.'

Koppelkansen
Hoewel Ytsen in het onderwijs en het bedrijfsleven verschillende functies heeft, kan hij voortdurend koppelkansen benutten. 'Zo denk ik bij de bedrijven mee hoe zij intern kunnen opleiden. Bij Deltion kan ik vertellen wat er in het bedrijfsleven gebeurt. Het is mijn persoonlijke missie om de kloof tussen het bedrijfsleven en het onderwijs kleiner te maken. Van twee kanten. Wat ik bij Deltion vind, kan ik gebruiken bij Kornelis en Dyka. En andersom. Het is geven en nemen. Maar iedereen wordt er beter van.'

Marinus ziet dat Ytsen als verbinder een belangrijke rol heeft. 'Het opleiden van technische mensen wordt steeds meer een onderwerp voor bedrijfsleven en onderwijs samen. Ytsen snapt hoe het onderwijs werkt en wat het onderwijs voor het bedrijfsleven kan betekenen. En andersom. Hij is een echte "boundary crosser".'

Schaken op verschillende schaakborden
Het werken als hybride professional bevalt Ytsen goed. 'De afwisseling van werkzaamheden vind ik leuk. Ook vind ik het mooi om mijn kennis te kunnen delen.' Daarbij voelt Ytsen zich gesteund door het Deltion College. 'Hier kan ik doen wat ik graag wil. Zo heb ik de opleiding Procestechniek modulair mogen maken. Dat is prachtig.'

Ytsen geeft aan dat er ook kanttekeningen zijn bij het werken als hybride professional. 'Het kan een uitdaging zijn om meerdere banen te combineren. Het is voortdurend schaken op verschillende schaakborden. Ik kan gelukkig snel switchen. En ik spreek duidelijk af wanneer ik beschikbaar en bereikbaar ben. Dat helpt enorm.'

Ook Marinus erkent dat er kanttekeningen zijn. 'Een hybride professional is niet altijd beschikbaar. Ook doen ze meestal niet mee aan teamactiviteiten en studentenbegeleiding. Binnen het onderwijsteam moet dus een goede balans zijn tussen hybride professionals en vaste docenten.'

Lerarentekort pareren
Het tekort aan docenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is de laatste jaren groter geworden. Hybride docenten kunnen bijdragen aan het oplossen van het lerarentekort. Marinus: 'De toekomst van technisch onderwijs is hybride. Ik denk dat Deltion nu al één van de koplopers is als het gaat om de hoeveelheid hybride docenten. Dat gaan er nog meer worden.' Ytsen vult aan: 'Bij veel bedrijven waar ik kom, spreek ik mensen die wel les willen geven. Door meer mensen uit het werkveld te halen voor kortere tijd, kun je het lerarentekort beter pareren.'

Zou Ytsen het aanraden, om als hybride professional aan de slag te gaan? 'Volmondig ja. Maar wel met de kanttekeningen erbij. Ik snap ook dat mensen niet kunnen of willen werken als hybride professional.'