Maik van der Linden

17 december 2020

‘Hybride docent draagt bij aan toekomst technisch onderwijs’

Brainport Eindhoven is een van de vijf pilots rond hybride docenten. ASML is initiatiefnemer van deze pilot in het zuiden van het land. Inmiddels hebben 36 medewerkers parttime ervaring op gedaan als hybride docent. Een interview met Maik van der Linden, HR Programma Manager Hybrid Teching Initiative.

ASML is initiatiefnemer van en neemt deel aan de Brainport pilot Hybride docent. Kun je omschrijven wat deze pilot behelst? De pilot is erop gericht dat mensen hun baan in het bedrijfsleven combineren met het onderwijs door als docent voor de klas te staan. Dit doen ze voor een klein gedeelte van hun tijd. Op deze manier wordt de onderwijscapaciteit vergroot en delen de hybride docenten hun ervaringen uit het bedrijfsleven in de klas. Dat komt ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs.

Wanneer hebben jullie besloten met dit initiatief te starten? Eind 2019 kondigde CEO van ASML, Peter Wennink, aan dat het techniekonderwijs ASML aan het hart gaat en dat we graag bijdragen aan het vergroten van de onderwijscapaciteit door onze mensen beschikbaar te stellen. Nadat we ongeveer een jaar bezig zijn geweest met voorbereidingen en het optuigen van de benodigde samenwerkingen, zijn we begin dit jaar daadwerkelijk met het initiatief gestart.

Wat zijn voor ASML de belangrijkste beweegredenen om medewerkers in te zetten voor het onderwijs? Zoals ik al aangaf is de voornaamste reden dat we iets willen terugdoen voor de maatschappij door onze medewerkers in te zetten voor het onderwijs. Dat mes snijdt bovendien aan twee kanten. Onze medewerkers krijgen meer afwisseling in hun werkzaamheden en leren nieuwe skills zoals het overdragen van kennis. Kennis kunnen overdragen is voor ASML een heel relevante vaardigheid. De afgelopen jaren hebben we zoveel nieuwe medewerkers aangenomen in Veldhoven dat naar schatting 1 op de 5 medewerkers in de laatste paar jaar bij ASML is begonnen.

Hoe heeft de pilot in de praktijk vorm gekregen? We zijn begin dit jaar met de pilot gestart. Meer dan 400 collega’s hebben zich aangemeld als hybride docent of als ontwikkelaar van lesmateriaal. In totaal hebben 36 collega’s voor de klas gestaan en een deel van hen is nog steeds actief. Het merendeel van onze hybride docenten gaf of geeft les aan studenten in het hoger beroepsonderwijs of de universiteit, een enkeling ook in het primair en voortgezet onderwijs. Vakken die zij geven zijn onder meer wiskunde, scheikunde en elektrotechniek. Bij ASML is de regel dat collega’s maximaal 20% van hun tijd aan het les geven besteden, bij een werkweek van 40 uur komt dat neer op 8 uur.

Hoe bereid je je medewerkers voor op hun rol als docent? Dat doen we in samenwerking met Brainport Development, Fontys Hogescholen en Avans Hogeschool. Het begint met een selectie waarbij gekeken wordt naar affiniteit en geschiktheid. Daarvoor heeft Brainport Development een tweetal matchers in dienst die heel snel de motivatie achterhalen. Vervolgens varieert de voorbereiding van het volgen van een didactische training van een paar dagdelen tot zelfs het behalen van een bevoegdheid. Dat laatste is een behoorlijk traject, dat wanneer je het combineert met een baan, 24 maanden kan duren. Het is overigens een keuze van de medewerker zelf. Het is geen verplichting om de training te volgen of een bevoegdheid te halen. Wij vinden het als ASML wel heel belangrijk dat de onderwijsinstelling een buddy/coach aanwijst die onze medewerkers begeleidt. Dan kan het gaan om begeleiding bij heel praktische vragen zoals: ‘hoe upload ik lesmateriaal op blackboard?’ tot didactische zaken zoals: ‘hoe motiveer ik brugklassers?’.

En wat zijn de ervaringen? Vanuit ASML, vanuit individuele medewerkers en de scholen? Onze ervaringen zijn heel positief. Onze collega’s zijn enorm enthousiast. Wat we terug horen is dat ze het leerzaam vinden, dat zij het fijn vinden om hun jarenlange kennis en ervaring te kunnen overdragen en op die manier iets terug te doen. Daarnaast wordt de werkweek er afwisselender door. Ook horen we dat ze het een uitdaging vinden om het onderwijs naar een hoger niveau te tillen en dat ze het fijn vinden niet alleen bezig te zijn met de techniek maar ook met het menselijke aspect. Een nadeel dat we vaak terug horen is de voorbereidingstijd die vereist is. Ons advies is dan ook ga maximaal vier uur per week voor de klas staan en gebruik de overige tijd die je hebt aan training en voorbereidingen. De scholen zijn ten slotte ook heel enthousiast. Ze vinden de inzet van onze mensen met hun praktijkervaring en creativiteit een enorm waardevolle toevoeging aan de onderwijspraktijk.

Wat zou je tegen andere bedrijven en organisaties in de regio zeggen die overwegen om met hun medewerkers deel te nemen aan de pilot Hybride docent? Doen! Het maakt het werk van je medewerkers afwisselender, ze hebben de mogelijkheid om zich op een andere manier te ontwikkelen en het draagt daardoor bij aan het werkgeluk, dat maakt hen duurzamer inzetbaar. Verder vergroot het de naamsbekendheid als werkgever onder toekomstige potentiële medewerkers. De medewerkers worden vanuit de onderwijsinstellingen tegen een maatschappelijk tarief betaald. Ten slotte hoef je dit niet heel groots aan te pakken, je kunt als Mkb’er ook met één medewerker deelnemen. Een ander voordeel is dat je gebruik kunt maken van de ervaringen en middelen die er al zijn. Zo hebben we bij ASML diverse juridische overeenkomsten ontwikkeld bijvoorbeeld op het vlak van het beschermen van Intellectual Property. Daar kunnen andere organisaties uit putten ter inspiratie.