Willy de Zoete

10 februari 2021

Human Capital Akkoord Zuid-Holland: hoe urgentie leidt tot potentie

In de zomer van 2019 zetten 65 partijen uit het regionale bedrijfsleven, onderwijs en overheid een handtekening onder het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Ruim anderhalf jaar later heeft de corona-pandemie de wereld op zijn kop gezet, maar het doel van ‘HCA’ is onveranderd: Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend houden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut. Techniek en IT zijn en blijven hierbij cruciale krachtsectoren.

Ruim tien grote projecten, verdeeld over vier routes waaronder een Leven Lang Ontwikkelen-route en een uitgestippeld pad dat leidt tot de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland. Het Human Capital Akkoord oogt, zeker als je de infographic bekijkt, imponerend. De ambitie is hoog, net als de urgentie: Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Het tij is alleen te keren als provincie, gemeenten, bedrijven en onderwijs gezamenlijk de schouders eronder zetten. En zo geschiedde. “Elke partij, ook de Provincie, springt bij HCA over de eigen schaduw”, vertelt Willy de Zoete, gedeputeerde in Zuid-Holland. “Er is geen botsing van belangen, maar synergie. Ieder brengt zijn eigen expertise mee. Hierdoor kunnen we projecten starten die onze arbeidsmarkt duurzaam versterken.”

Mkb cruciaal
De Zoete is een van de drie gedeputeerden van Zuid-Holland die Economie in de portefeuille heeft. Zij richt zich op het mkb. “Een van de belangrijkste drijvers van onze economie”, onderstreept ze. “Het mkb is cruciaal voor een gezonde samenleving. Zonder deze bedrijven kunnen we de grote veranderingen die op ons afkomen niet in goede banen leiden. Neem de energietransitie: om van het gas af te gaan zijn er duizenden kundige krachten nodig. Er is echter een gebrek aan goed opgeleide mensen. De projecten vanuit het Akkoord laten het ‘menselijke kapitaal’ in onze provincie weer groeien. We houden de arbeidsmarkt nauwlettend in de gaten en passen daar onze agenda op aan. Zo was in het Akkoord al vóór de corona-pandemie veel aandacht voor de IT-sector en de bouwsector. Maar ook in het kleinmetaal bleek er een tekort aan geschoolde mensen. We gaan nu kijken hoe we ons daarvoor sterk kunnen maken. Het Akkoord is niet in beton gegoten; we kijken al doende met een kleine, maar slagvaardige en capabele club ambtenaren wat nodig is. Zij zijn heel goed op de hoogte van wat er speelt, zowel regionaal als landelijk. Via het Platform van het HCA weten alle partijen elkaar bovendien snel en gemakkelijk te vinden. Met mooie projecten als gevolg.”

2021.10.02 - Human Capital Akkoord: hoe urgentie leidt tot potentie - 02

Kickstart Your Career
Een van de onlangs toegevoegde pareltjes is Kickstart your Career. “Ondernemers nemen in deze onzekere tijd minder snel mensen aan. Daarvan zijn met name de pas afgestudeerden de dupe”, legt De Zoete uit. “Bij KYC koppelen we een afgestudeerde aan een bedrijf. Met onze subsidie kan het bedrijf een traineeship creëren. Als provincie hebben we tot nu toe een flinke financiële bijdrage geleverd. Verder zijn er allerlei landelijke regelingen. Maar met geld alleen kom je er niet. Het bedrijfsleven heeft een cruciale rol en moet die ook kunnen pakken. Daaraan draagt onder meer KYC bij.”

WE-IT
Binnen het HCA is ook veel aandacht voor IT, een sector die zich de afgelopen coronagekleurde maanden onmisbaar heeft gemaakt. Online en op afstand werden het nieuwe normaal. De digitalisering raakte in een stroomversnelling. Noodgedwongen. “Maar er valt ook veel te winnen”, beseft De Zoete. “Er zijn heel veel mensen nodig om die digitalisering in goede banen te leiden. Daarom hebben we binnen het HCA het subsidieprogramma WE-IT gelanceerd. Daarbinnen kunnen 3.000 mensen zich laten omscholen naar een mooie baan in een stabiele en belangrijke sector.”

STUDENTEN HELPEN ONDERNEMERS BIJ DIGITALISERINGSSLAG IN HET MKB

Binnen het subsidieprogramma WE-IT (onderdeel van het Human Capital Akkoord) startte de provincie Zuid-Holland diverse projecten op het gebied van digitalisering. Een ervan, de MKB Digiwerkplaats, koppelt ondernemers met een digitaliseringsvraag en -behoefte aan studenten uit het mbo en hbo. Het gevolg: frisse ideeën om de mogelijkheden van online sales en marketing, data en automatisering toch te kunnen omarmen. >>Lees verder>>