Hoofdartikel regio noordwest

De regio Noordwest kent veel stedelijke gebieden en daardoor ook een grote vraag aan technische vakmensen. Omdat de regio hier bij lange na niet zelf in kan voorzien, komen deze vaak van elders uit het land of gaan vanuit de regio de steden in.

De landelijke Techniekpactagenda wordt regionaal door vertaald naar duurzame projecten die veelal vanuit PPS en cofinanciering worden vormgegeven. Dit gebeurt onder aanvoering van Robert Strijk, gedeputeerde van de Provincie Utrecht.
De meeste projecten en activiteiten vinden plaats in Noord-Holland, daarna komen Utrecht en Flevoland. Het aantal Publiek Private Samenwerkingen (PPS) is daar dan ook groeiende.

Waar de provincies Noord-Holland en Utrecht heel actief zijn op de Human Capital Agenda (HCA) doet de provincie Flevoland veel in het kader van corona.  

Binnen regio Noordwest lopen veel projecten vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Voorbeelden van deze projecten, waarbij mbo-studenten op de arbeidsmarkt worden voorbereid door ze al tijdens hun studie te laten werken, zijn Techport, Greenport en Vti Amsterdam.

Techport
Alles met betrekking tot de maak- en onderhoudsindustrie in en rond Amsterdam komt samen in Techport. Techport is een netwerk van meer dan 60 scholen, bedrijven en overheden. Samen maken zij zich sterk  voor de toekomst van de technieksector en weken zijn aan een gezonde arbeidsmarkt, een actueel en uitdagend opleidingsaanbod en aan voldoende talent.

Elke regio wordt ondersteund door het Techniekpactteam van PTvT en heeft een eigen accounthouder. Henk Boes is accounthouder voor de regio Noordwest. T: 06 28 77 38 34 | E: h.boes@ptvt.nl

De coördinator vanuit de regio is Sander Troost, T: 06 18 58 10 94 | E: sander.troost@provincie-utrecht.nl 

Bijlages en downloads

Download
Onderwijsfactsheet vmbo - mbo Noord-Holland
Download
Onderwijsfactsheet vmbo - mbo Utrecht
Download
Onderwijsfactsheet vmbo - mbo Flevoland
Download
Arbeidsmarktfactsheet regio Amersfoort
Download
Arbeidsmarktfactsheet regio Flevoland
Download
Arbeidsmarktfactsheet regio Gooi- en Vechtstreek
Download
Arbeidsmarktfactsheet regio Noord-Holland noord
Download
Arbeidsmarktfactsheet regio Groot-Amsterdam
Download
Arbeidsmarktfactsheet regio Midden-Utrecht
Download
Arbeidsmarktfactsheet regio Zaanstreek-Waterland
Download
Arbeidsmarktfactsheet regio Zuid-Kennemerland en IJmond