Leonie Koops © TP

18 november 2021

‘Het is de moeite waard om als bedrijf in hybride werken te investeren’

Een inspirerend rolmodel zijn en jong talent vanuit je enthousiasme motiveren. Dat is een van de mooie kanten van de hybride professional. Deze professionals dragen bij aan een positief beeld van de technieksector en van de mogelijkheden die de sector jong talent te bieden heeft. Maar er zijn meer goede redenen voor technische bedrijven om medewerkers te stimuleren om hun werk te combineren met een baan in het onderwijs, weet Leonie Koops, sectorhoofd infrastructuur en mobiliteit bij Witteveen+Bos. Ze werkt zelf één a anderhalve dag per week als docent/onderzoeker bij de TU in Delft en stimuleert ook haar medewerkers, zo’n 300 ingenieurs, om hun baan te combineren met het docentschap.

Op dit moment zijn er, naast Leonie, vijf professionals van haar sector die op detacheringsbasis een vast aantal uren werken in het hoger onderwijs of aan een universiteit. Daarnaast zijn er zo’n vijfentwintig collega’s die regelmatig gastcolleges verzorgen. 'Allemaal doen we dit vanuit een intrinsieke motivatie', vertelt Leonie. 'En dat is ook een randvoorwaarde: dat je het leuk en inspirerend vindt om met jonge mensen te werken, om kennis over te dragen en hen te inspireren en te motiveren.'

Nieuwe kennis
Leonie ervaart het als een grote meerwaarde van haar werk aan de universiteit - ze geeft onderwijs en ze begeleidt studenten bij hun onderzoek – dat ze daar kennis neemt van nieuwe kennis en actuele inzichten en ontwikkelingen. 'Het is natuurlijk zeer zinvol dat onze hybride professionals die kennis inbrengen in het bedrijf, zodat we die zo mogelijk kunnen toepassen. Maar ook: als wij op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en kennisgebieden, weten we ook beter wat we van jonge medewerkers kunnen vragen. Ik hoorde bijvoorbeeld dat studenten worden opgeleid in de ethiek van digitalisering. Ik wist helemaal niet dat dat een vakgebied is! Als je dat niet weet, weet je ook niet dat je jonge professionals daarop kunt aanspreken en inzetten.'

Goed uitleggen
De professionals die in het onderwijs werken, ontwikkelen vaardigheden die ook in hun werk als ingenieur van pas komen. Ze krijgen vanuit de onderwijsinstelling meestal een scholing in didactische vaardigheden aangeboden en worden er als docent steeds beter in om complexe materie duidelijk uit te leggen. 'Dat is ook in ons werk als ingenieurs een belangrijke vaardigheid', vertelt Leonie. 'We moeten bijvoorbeeld aan klanten - gemeenten, Rijkswaterstaat, energiebedrijven - goed kunnen uitleggen wat een project behelst en wat de toegevoegde waarde is van onze kennis. Ook worden wij vaak gevraagd om op informatieavonden aan bijvoorbeeld omwonenden uitleg te geven over bouwprojecten. Ook dan is het belangrijk dat je begrijpelijk en duidelijk kunt uitleggen wat de plannen inhouden en wat dat voor belanghebbenden betekent.'

Rolmodel
Het bedrijf profiteert er dus van als medewerkers ook in het onderwijs werken. Maar andersom ziet Leonie ook dat hybride professionals op basis van hun praktijkervaring een inhoudelijke bijdrage leveren aan het onderwijs. 'Zeker omdat het bij ons gaat om een toegepast vakgebied, bevordert het hybride werken een goede aansluiting tussen wat studenten leren in de opleiding en wat er in de praktijk wordt gevraagd. De interactie en de verbinding tussen opleidingen en bedrijven worden erdoor versterkt.'

Het is voor Leonie zeker niet de belangrijkste motivatie voor hybride werken, maar er is ook een wervingsbelang. Het bedrijf heeft er immers baat bij om op deze manier in contact te komen met jong talent. Leonie: 'Het is een waardevolle bijkomstigheid dat ons bedrijf zo onder de aandacht komt van potentiële werknemers. Maar belangrijker vind ik het belang van de technische sector als geheel, waar in de toekomst alleen maar meer mensen nodig zijn. Daarom is het ook zeer zinvol dat professionals lesgeven in het voortgezet onderwijs, dat ze als rolmodel hun enthousiasme overbrengen op jongeren die nog voor een beroepsrichting moeten kiezen.'

Verschillende vormen
Het moge duidelijk zijn: Leonie is een fervent voorstander van hybride werken. De voordelen ervan ziet zij ook terug in de uitkomsten van een recent onderzoek (TechYourFuture, 2021) naar de meerwaarde van hybride werken voor het bedrijfsleven. 'Dit onderzoek laat zien dat het echt de moeite waard is om als bedrijf beleid te ontwikkelen en te investeren in hybride werken. Ik heb nu vijf professionals die structureel in het onderwijs werken en ik ga zeker meer medewerkers die daarvoor open staan stimuleren om dat te doen. Dat raad ik andere bedrijven ook aan. Het is goed om je daarbij te realiseren dat er veel verschillende vormen zijn van hybride werken; je kunt gastcolleges of een vak geven, een bepaald blok of project verzorgen, maar wij hebben bijvoorbeeld ook een medewerker die gecommitteerde is bij het afstuderen. In overleg met de professional en de onderwijsinstelling kun je tot een passende vorm komen.'