27 juni 2024

Het ingenieursvak: onzichtbaar en onbekend

Het begon met de constatering dat veel jongeren geen goed beeld hebben van het werkgebied van een ingenieur of wat een ingenieur zoal doet. Voor KIVI, de beroepsvereniging van ingenieurs, was dit reden om het vak in beeld te brengen. ‘Dit is slechts het begin.’

Gebrek aan kennis
Wanneer je geen beeld hebt wat een beroep inhoudt en wat je ermee kan, dan zal je daar niet snel voor kiezen. Ook een beroepsvereniging als KIVI loopt daar tegenaan. Het aantal jongeren dat voor een technische opleiding kiest en uiteindelijk als ingenieur aan het werk gaat, loopt terug. Daarom besloot KIVI, met hulp van haar leden, het vak in beeld te brengen met aansprekende voorbeelden.

Film
Er werd gekozen voor een filmpje, om op die manier is de bevlogenheid van ingenieurs goed te laten zien. Een video maken is één ding, maar het verspreiden ervan naar scholen en vooral naar docenten, decanen en scholieren is andere koek. Gaby Wullink, marketingmanager bij KIVI, geeft aan dat dit de grootste uitdaging was van het project. ‘Ons werk richt zich op ingenieurs die zich op de arbeidsmarkt bevinden. We hadden nog geen connecties met de doelgroepen voor de video.’ Door samen te werken met tal van organisaties die de juiste ingangen hebben, wist KIVI hierin stappen te zetten. En met succes.

Samenwerkingen
‘Het filmpje is met veel enthousiasme ontvangen,’ zegt Gaby Wullink. Onze partners zijn heel blij met het materiaal dat een illustratie geeft van hun sector en een duidelijk beroepsbeeld. Door samenwerkingen met en steun van zo’n 15 organisaties, zoals diverse hogescholen, 4TU federation en Wij Techniek, wordt de video verspreid binnen het basis en voortgezet onderwijs.

De totstandkoming van het filmpje was niet zonder uitdagingen. Hoe meer organisaties betrokken raakten, hoe meer mensen zich met de inhoud gingen bezighouden. Dat betekende vooral goed vasthouden aan het oorspronkelijke doel: het vak van ingenieur op een leuke manier onder de aandacht brengen, en continu keuzes maken om de boodschap simpel te houden. Bij het eerste concept is ook aan jongeren feedback gevraagd. Dit leidde tot kleine aanpassingen, zoals een beeld van een röntgenfoto in plaats van het apparaat in verband met de herkenning. Onze eigen leden geven ook aan dat het zo prettig is dat er allemaal alledaagse voorbeelden zijn gebruikt.

Meer zichtbaarheid
‘De video is niet een eenmalig project,’ zegt Gaby. ‘Het is slechts het begin van onze inspanningen om het ingenieursvak meer zichtbaarheid te geven onder jongeren.’ KIVI blijft daarom samenwerken met scholen en andere organisaties die voorlichtingsprogramma’s opzetten en evenementen organiseren om jongeren kennis te laten maken met het ingenieursvak. Daarnaast blijft KIVI ook de dialoog aangaan met haar leden en andere belanghebbenden om te kijken hoe ze het beste kunnen inspelen op de behoeften en wensen binnen het vakgebied. ‘Het ingenieursvak staat nooit stil en dat geldt ook voor onze inspanningen om dit prachtige vak meer bekendheid te geven!’

om deze video te bekijken.