Bron: Unsplash

7 april 2023

'Het heeft alleen kans van slagen als we de krachten bundelen'

Vrouwen werven én behouden voor hun bedrijf, dat is waar elf bedrijven zich sterk voor maken binnen "Techniek Inclusief". Op 13 maart jl. startte de Industriecoalitie deze pilot, waarbij de deelnemende organisaties in zes themasessies samen werken aan een solide plan van aanpak om meer vrouwen in de sector te krijgen. Boon Edam is één van die deelnemers. Wat motiveert hen om aan deze pilot mee te doen? We vragen het aan Nicky Grosmann.

Wie is Boon Edam en welke producten of diensten levert het bedrijf?
'Boon Edam is fabrikant van toegangsproducten, waaronder draaideuren, beveiligingsdeuren en -sluizen en beveiligingspoortjes. Wij zijn al bijna 150 jaar actief op het gebied van toegangsoplossingen. Onze fabrieken staan in Nederland, de Verenigde Staten en China en onze verkoopvestigingen van waaruit wij onze premium toegangsproducten verkopen, installeren en onderhouden zijn wereldwijd te vinden.'

Waarom doen jullie mee aan deze pilot?
'Boon Edam is van oudsher een sociale organisatie die mensen de kans geeft om zich te ontwikkelen. Onze medewerkers werken hier doorgaans lang en vervullen meerdere (soorten) functies binnen het bedrijf. Voor ons is het belangrijk dat onze mensen gemotiveerd zijn, als de ervaring of kennis niet voor 100 procent matcht dan investeren we daar graag in. Inclusiviteit raakt daar sterk aan. Toch merken ook wij dat het aantal vrouwen in onze organisatie vele malen lager ligt dan het aantal mannen en datzelfde geldt voor de kandidaten die reageren op onze vacatures.

Door deel te nemen aan de pilot zien we kans om met meer aandacht voor diversiteit een grotere pool van potentiële medewerkers aan te spreken. Starten met diversiteit gericht op inclusie van vrouwen is een goede stap in de richting waar we graag een bijdrage aan leveren. Het ontbreekt ons alleen aan tijd om er zelf actief mee aan de slag te gaan. Dus wanneer de sector hierin het voortouw neemt, sluiten wij daar graag bij aan.'

Wat is bij Boon Edam de huidige stand van zaken als het om vrouwen gaat? En wat zijn jullie ambities?
'Over het geheel genomen zie je bij al onze Nederlandse bedrijfsonderdelen een 80/20 verhouding tussen mannen en vrouwen. Behalve in de productie, in onze fabrieken ligt het aantal werkende vrouwen op slechts 5 tegenover 95 mannen.

Onze ambitie is er vooral op gericht om de totale pool van beschikbare kandidaten die in de techniek willen werken te vergroten. Maar niet alleen de krappe arbeidsmarkt, ook duurzame inzetbaarheid en interne slagkracht, zoals flexibiliteit en veranderbereidheid, zijn belangrijke thema’s voor ons. Daarom onderhouden we intensief contact met het onderwijs en de regionale werkbedrijven. En kijken we bijvoorbeeld naar mogelijkheden om onze bedrijfsvoering zodanig in te richten dat het mogelijk is om meer stagiaires, bbl-ers en zij-instromers te kunnen aantrekken.'

Welke projecten of initiatief hebben jullie al eerder uitgevoerd om stappen te zetten? En wat is de uitkomst daarvan?
'We zijn een belangrijke werkgever voor de regio. In Nederland hebben we meerdere bedrijfsonderdelen en voor ons bedrijfsonderdeel Boon Edam B.V. - grotendeels productie - geldt dat ongeveer 80 procent van onze medewerkers rechtstreeks uit de regio komt. Om die reden onderzochten we een aantal jaren geleden hoe we meer medewerkers uit de regio konden aantrekken. We ontdekten toen dat er een grote groep vrouwen was die niet buitenshuis werkte en dus mogelijk tijdens basisschooltijden de tijd had om een aantal uren te komen werken. We hebben bekeken welk werk hiervoor geschikt gemaakt zou kunnen worden - je bent namelijk maar een deel van de dag onderdeel van het proces - en hoe we de tijden hierop het best konden aansluiten. Dit project is uiteindelijk niet voortgezet, omdat er onvoldoende animo voor was. Wat daar destijds de reden voor is geweest weet ik niet precies want ik werkte toen nog niet bij Boon Edam. Er zijn meerdere oorzaken denkbaar: onvoldoende communicatie, passende voorwaarden of voorbereiding.'

Wat is je persoonlijke drijfveer in dit thema?
'In de eerste plaats ben ik zelf een vrouw en werk ik graag in een technische omgeving. Ik vind het mooi om te zien hoe vakmensen met trots een product tot stand brengen en maak graag onderdeel uit van de organisatie daaromheen. Zelf studeerde ik bedrijfskunde en heb dus geen technische opleiding gevolgd. Maar ik kom uit een familie met veel techneuten en mijn persoonlijke affiniteit met techniek is groot.

Ik ben ervan overtuigd dat een divers personeelsbestand zorgt voor een sterke interne organisatie, omdat je met een grote verscheidenheid aan zienswijzen als bedrijf beter in staat bent om in te spelen op uitdagingen. Uit onderzoek blijkt ook dat de creativiteit en productiviteit stijgt bij bedrijven met een meer divers personeelsbestand. Natuurlijk moet je er als organisatie wel op zijn ingericht, daarom vind ik de pilot ook zo interessant. Ik hoor graag welke blinde vlekken we hebben als bedrijf, maar die ik in dit kader mogelijk ook als persoon heb. Daar kunnen we van leren!'

Wat hopen jullie met dit traject komend halfjaar te bereiken?
'We hopen op bruikbare tips and tricks voor onze interne organisatie en ons werkgeversmerk. Daarnaast is het onze bredere ambitie om de pool van technici, of mensen geïnteresseerd in de techniek, te vergroten. Dat kunnen we niet alleen, het heeft alleen kans van slagen als we de krachten bundelen. Zoals ik al zei: wanneer de sector hierin het voortouw neemt, leveren wij daar graag onze bijdrage aan.'

Een typisch Nederlands probleem

Op 13 maart 2023 vond de kick-off bijeenkomst plaats van de pilot "Techniek Inclusief".

Tanja Loeff, directeur van installatiebedrijf en tevens vice-voorzitter Techniek Nederland, zet de toon bij de kick-off van het programma: 'Wij vinden meiden in de techniek de normaalste zaak van de wereld, maar daarmee hebben we niet automatisch veel meiden aan boord. We zien het aandeel meiden bij de opleidingen toenemen en meiden zijn erg gedreven, maar op de werkvloer zien we ze nog niet terug. Als jullie in juni dit traject afronden, ligt er een behoorlijke taak voor jullie. Want jullie zijn in staat het goede voorbeeld te geven.'

Bekijk de terugblik hier.