Rolmodel Leonie Wiggers-Frijters

26 maart 2024

Goed voorbeeld doet goed volgen

Rolmodellen in tech

Om je als vrouw welkom te voelen in de techniek, moet je je thuis kunnen voelen. Je kunnen identificeren met je collega’s. Dat is lastiger als je niemand van je "eigen soort" tegenkomt tijdens de opleiding of op de werkvloer. Role It Out wil daar wat aan doen met het initiatief om vrouwen met een carrière in de techniek uit te nodigen rolmodel te worden. Om te laten zien en horen dat ze er zijn. Dat ze het naar hun zin hebben. Dat vrouwen en techniek prima samengaan.

Want dat is nog lang niet vanzelfsprekend terwijl talent in tech zo’n schaars goed is. Slechts 16% van de werknemers in techniek is vrouw. Van hoogopgeleid technisch personeel is maar 3% vrouw. Als vrouwen al kiezen voor techniek, heeft de helft de sector voor hun 35e alweer verlaten, twee keer vaker dan mannen. 'Hoe goed is het om juist vrouwen die alle hindernissen hebben genomen, die trots zijn op hun werk in tech, te laten vertellen hoe blij ze zijn met hun baan. Wat ze bijdragen. Hoe ze zich in die mannenwereld handhaven. En hoe leuk het zou zijn om meer vrouwen als collega te hebben. Het vrouwelijke perspectief is essentieel. Juist in een tijd dat hightech het dagelijks leven steeds meer beïnvloedt; ook dat van vrouwen. Laat vrouwen eens meekijken naar een personeelsadvertentie! Vrouwen zijn een onbenut arbeidspotentieel. Taalgebruik en cultuur spelen daarbij een belangrijke rol. Waarom wordt een meisje met een zeven voor wiskunde de bètakant afgeraden en een jongen met een zeven voor wiskunde gestimuleerd die kant te kiezen?'

2024.26.03_002 - Goed voorbeeld doet goed volgen (Rolmodellen in tech - Role It Out)

Chantal Verhoeven, co-founder Role It Out

Aan het woord is Chantal Verhoeven, medeoprichter van Role It Out, zelf een voorbeeld van iemand die bij toeval in de techniek terecht kwam. Na haar studie journalistiek in Tilburg rolde ze in de communicatie bij een multinational, een producent van en handelaar in stalen buizen. Sindsdien is techniek de rode draad in haar carrière. Inmiddels is ze binnen het Cloud Center of Excellence van NXP verantwoordelijk voor de clouddiensten. Samen met vijf collega’s zat ze in het team tijdens de hackathon eind 2021 toen de jury unaniem hun plan Role It Out als winnaar bestempelde. Met de prijs van tienduizend euro hadden ze het startkapitaal om het plan in de praktijk te brengen.

Inmiddels is Role It Out een stichting met bestuursleden – allen vrijwilliger – van verschillende organisaties, één virtuele assistent en een groeiend aantal rolmodellen. Ook is er een website, een curriculum, zwaaiden de eerste zes rolmodellen af, zijn er acht bezig met hun opleiding en staat de training voor het derde kwartaal in de startblokken.

Vrijheid
Een opdracht oppakken mag, maar hoeft niet. 'Die vrijheid is de kracht van onze aanpak', denkt Chantal Verhoeven. 'Het enige dat "moet", is ons motto onderschrijven: samen inspireren we meer vrouwen om te kiezen voor een carrière in de techniek.' Rolmodel Leonie Wiggers-Frijters is één van de vrouwen die ondanks een bètastudie (scheikunde) geen seconde had overwogen in tech aan de slag te gaan. Tot ze haar partner, een IT-er, aan het werk zag. Dat is leuk, dacht ze. Ze ging aan de zelfstudie en haar toenmalige werkgever gaf haar een kans om bij de ICT-servicedesk aan de slag te gaan. Ze groeide door tot softwareontwikkelaar. Inmiddels werkt ze bij Mosadex E-health. Ze werkt bij een jong bedrijf en voelt zich er thuis. Sinds haar zoontje is geboren, werken zij en haar partner een dag minder, maar daardoor valt ze niet buiten de boot. 'Dat doen veel van mijn mannelijke collega’s namelijk ook. Misschien omdat 25% van ons personeel vrouw is? Dat bepaalt wel de sfeer in een bedrijf.' Waarom ze rolmodel werd? 'Omdat ik wil laten zien dat vrouwen en tech samen kunnen gaan. Hoe gek het is dat vrouwen daar niet aan lijken te denken. Zelfs als je een bètastudie kiest.' Over die bewustwording en de weg naar haar huidige functie vertelde ze onlangs in een online sessie WeShareTalent. Titel van haar verhaal: Van chemicus, stewardess en bodemadviseur naar de IT. En dat is maar één van de evenementen waar ze aan meedeed. De trainingen bij Role It Out waren een toevoeging aan haar kennis. Vooral de training generatiecommunicatie was een eyeopener. 'Als millennial heb ik andere verwachtingen, gebruik ik andere communicatiemiddelen dan jongere generaties. Ik weet nu hoe ik die moet benaderen. Dat geeft zelfvertrouwen.' Samen met collega-rolmodellen deed ze mee aan de podcastserie Women disrupting tech. Een andere collega sprak tijdens een personeelsbijeenkomst. Collega Carlota Salamat werd geïnterviewd voor magazine Pulse.

Diversiteit
Role It Out faciliteert rolmodellen bij hun zichtbaarheid. Er is een kalender met opportunities, kansen waar de rolmodellen kunnen "optreden". Het bestuur legt de contacten en legt concrete verzoeken neer binnen de community van rolmodellen, die hun keuze maken. Het aantal deelnemende bedrijven groeit gestaag. Het ene bedrijf draagt vrouwen voor als rolmodel, het andere zegt: kom je verhaal maar bij ons houden, dan zien we welke vrouwen graag willen meedoen.

'Het rolmodellenbestand is divers. Wat de vrouwen gemeen hebben, is dat ze allemaal in tech werken, maar ze hebben hun eigen voorkeuren als het gaat om de activiteiten. De één wil graag met jongeren werken, de ander wil de inhoud in.' Zelf is ze meer een extravert type. 'Stuur mij maar naar een bedrijf om ons rolmodellenverhaal te presenteren.' Ieder rolmodel ervaart dat ze met haar verhaal iets teweegbrengt. Chantal Verhoeven herinnert zich een podiumdiscussie op de NoviotechCampus tijdens The Vibe of the Future Festival in 2023 voor vernieuwers in gezondheid en techniek. 'We deden ons verhaal en een jonge vrouw in het publiek stond op en zei: "Waar waren jullie al die tijd? Als ik dit geweten had …"'

Directieniveau
De start van Role It Out was moeizaam. De stichting oprichten en de website op poten zetten ging vrij snel. Maar het werven van de eerste rolmodellen was lastiger. Inmiddels heeft Role It Out meer bekendheid. Naast geïnteresseerden van het eerste uur, NXP en E-Health, zijn er nu meer bedrijven die rolmodellen voordragen, inspirerende vrouwen die met hun verhaal bijdragen aan een beter klimaat voor vrouwen binnen tech. 'We hebben geleerd dat we onze diensten op directieniveau moeten aanbieden. HR-afdelingen zijn gebonden aan budgetten en vaste activiteiten. Iets nieuws is voor hen lastig, omdat ze vaak al zoveel op hun bord hebben. Onze contacten breiden zich organisch uit, ook via mond-tot-mondreclame.' Net als de activiteiten van Role It Out. 'Van verschillende kanten hoor ik zeggen dat het leuk zou zijn vrouwen die net aan een carrière in tech beginnen, te begeleiden, om hun eigen ervaringen te delen. Iemand ander stelt voor hun verhalen in het basisonderwijs te doen. Als community bouwen we Role It Out verder uit. Met een groeiend werkgebied en met een diverser bestuur. Leden uit de oprichtingstijd zijn inmiddels van werkgever gewisseld of ze zijn opgevolgd door vrouwen die bij andere techbedrijven werken. Met eind dit jaar meer dan twintig rolmodellen hebben we voldoende massa om echt verandering te brengen.'

Door vrouwen voor vrouwen

Role It Out is een rolmodellenbureau voor vrouwen die in de techniek werken. In drie intensieve trainingen worden deze vrouwen uitgerust met presentatietechnieken en kennis over communiceren met diverse leeftijdsgroepen via welke mediakanalen.  Daarna zijn ze klaar om in de schijnwerpers te stappen. Sommigen letterlijk, anderen figuurlijk. Onder het motto "samen inspireren we meer jonge vrouwen om te kiezen voor een technische studie en carrière", geven ze lezingen, doen ze mee aan paneldiscussies en bezoeken ze scholen om te vertellen over hun ervaringen. Ook zoeken ze podia op om hun inhoudelijke expertise te delen. Inmiddels hebben zes vrouwen het trainingsprogramma afgerond en een tweede groep, van acht vrouwen, is gestart. Later dit jaar begint een derde groep met de trainingen. Role It Out kwam unaniem als winnaar uit de bus tijdens een hackathon in Nijmegen (2021) waarin gezocht werd naar het beste idee voor het enthousiasmeren van vrouwen voor techniek.