23 december 2021

GeoFort als science centrum over de toekomst van de planeet aarde

Hoe ziet onze aarde er over honderd jaar uit? Wat is de ruimtelijke impact van de overgang naar nieuwe energiebronnen? Hoe snel verandert het klimaat en wat is de impact? Welke grondstoffen worden schaars? Om deze vragen te beantwoorden is er een plek nodig waar kennis en innovatie samenkomen. Een plek waar ruimte is voor huidige en volgende generaties. Dát is wat science centre GeoFort wil zijn.

Bij GeoFort in Herwijnen draait alles om de toekomst van de planeet aarde. Van de 100.000 mensen die jaarlijks een bezoek brengen, is 14.000 leerling en komt in schoolverband. Het merendeel vanuit het voortgezet onderwijs. De thema’s energie en water trekken docenten vanwege de actualiteit, maar ook vanwege het vakoverstijgende karakter. In groepjes gaan de leerlingen aan de slag onder leiding van een gespecialiseerde docent van GeoFort. Vanuit de gedachte dat kinderen al genoeg binnen zitten, wordt er zoveel mogelijk aan veldwerk gedaan en zijn ook de workshops buiten. Het draait vooral om leerlingen te leren een experiment aan te gaan.

Er zijn drie lesmodules over de energietransitie

  • In een Minecraft-omgeving laat GeoFort jongeren participeren bij het toekomstbestendig inrichten van Nederland met windmolens, zonnepanelen en geothermische centrales. Virtueel kan heel Nederland beleefd worden in deze 3D gaming-omgeving (soort digitale lego-omgeving). Heel Nederland is in 1.000 miljard Minecraftblokjes gegoten: alle huizen, wegen, rivieren en bomen uit heel Nederland staan hierin.
  • In een andere lesmodule gaat het over thermische energie. De leerlingen maken in een lift een virtuele reis naar het diepste van de aarde. Ze ervaren hoeveel warmte er binnen in de aarde zit. Via kaartanalyses kan je vrij eenvoudig bepalen op welke locaties in de wereld deze thermische energiebron relatief goedkoop is in te zetten.
  • De nieuwste lesmodule die is ontwikkeld gaat over het vinden van geschikte locaties voor zonnepanelen op het fort. Leerlingen gaan met een app aan de slag, waarbij ze de zonne-urenopbrengst per locatie kunnen bepalen. Na afloop presenteren de groepjes hun uitkomsten aan elkaar.

Missie
Een van de missies is om meer leerlingen te interesseren voor een (geo) technische studie. Hiervoor heeft GeoFort de gogeo-campagne gestart bestaande uit wervend materiaal voor scholen en de website gogeo.nl met informatie over bedrijven en studierichtingen.

In dit kader wordt er momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een spel speciaal bedoeld voor studiebeurzen: leerlingen zien 10 korte filmpjes met betrekking tot het thema duurzaamheid en krijgen per filmpje een multiple-choice vraag. Degenen die de meeste vragen goed hebben, winnen een prijsje.

Over GeoFort

GeoFort is een particulier initiatief en ontvangt als culturele onderneming geen structurele subsidies. Door samen met bedrijven, instellingen, onderwijs en overheden te werken aan innovatieve projecten lukt het om het museum en de lesmodules up-to-date te houden. In normale jaren, zonder Corona, dienen de inkomsten vanuit het restaurant, partijen, feesten en de zaalverhuur ervoor om het onderhoud te kunnen bekostigen.

De 60.000 bezoekers die in gezinsverband het museum komen beleven spenderen zo’n 4 uur tijd op het fort. De leeftijd van de kinderen is doorgaans tussen de 4 en 14 jaar. Doordat er zowel binnen- als buitenactiviteiten zijn, functioneert GeoFort als een openluchtmuseum. Het thema is echter niet de geschiedenis, maar de toekomst. Met als beloning in 2016 de titel ‘Beste Kindermuseum van de Wereld’, en in 2018 met de Europa Nostra prijs.