24 maart 2022

Gemeente Enschede draagt bij aan ondersteuning leraren én schoolleiders bij onderwijsaanbod W&T

De gemeente Enschede constateert al jaren dat er wel heel veel regionaal onderwijsaanbod is om leerlingen kennis te laten maken met wetenschap & technologie, maar weinig overzicht. Om scholen overzicht te geven financiert de gemeente Enschede een ‘makelaarsfunctie’ tussen aanbieders en scholen, én samen met de onderwijsbesturen in een online W&T-menu. Ze werken ook samen met Kids4Twente. Zo worden jaarlijks drie opvolgende W&T-thema’s aangeboden, met keuze uit allerlei bijpassende lesactiviteiten. In mei 2022 staat het thema beroepen & technologie centraal. De kick-off bijeenkomst vindt plaats op 5 april 2022.

W&T-thema’s: handvatten voor de praktijk

Elk W&T-thema start met een kick-off bijeenkomst in Enschede, voor alle deelnemers. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen leraren en schoolleiders. De bijeenkomst voor schoolleiders start om 13.30 uur en voor de leraren is de aanvangstijd 15.30 uur. Tijdens de kick-off worden de deelnemers geïntroduceerd tot het betreffende thema, en krijgen ze een opdracht "mee naar huis" om in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Gemeente Enschede investeert in onderwijsaanbod

Verder financiert de gemeente Enschede sinds 2010 in een “makelaarsfunctie” tussen aanbieders en scholen, om overzicht te geven van alle regionale activiteiten die plaatsvinden om leerlingen kennis te laten maken met wetenschap & technologie. Daarnaast investeert de gemeente sinds 2018 samen met de onderwijsbesturen in een W&T-menu online, het Technologie Platform Enschede, waarmee scholen kunnen kiezen uit het aanbod met behulp van eigen filters: https://w-t-menu.nl/.

Samen verbeteren

Dit blijkt nog voor verbetering vatbaar, want leraren geven aan behoefte te hebben aan scholing, begeleiding en structuur. Vandaar dat momenteel samen met Kids4Twente gewerkt wordt aan een jaarkalender, waarin op vaste momenten in het jaar gezamenlijke projecten gedaan worden, die samen een eenheid vormen. Deze projecten ontzorgen de scholen en laten leraren kennismaken met hoe je dat doet: leerlingen begeleiden in het onderzoekend en ontwerpend leren. Voor veel docenten is dat nieuw. De huidige W&T-makelaar, Tim Post, is een op dit onderwerp gepromoveerde onderwijskundige met een enorm netwerk. Dat is van grote meerwaarde.

Binnen het landelijke programma Sterk Techniekonderwijs zijn al veel vmbo-scholen geholpen om stappen op dit gebied. Daarom werkt de W&T-makelaar nauw samen met het vo aan een doorgaande lijn van po naar vo, via beproefde leermethoden.

Meer informatie

Wie meer wilt weten over deze regionale aanpak, kan contact opnemen met Angelique Fiselier via a.fiselier@techniekpacttwente.nl.