APELDOORN - Bezoek ZKH Koningin Maxima aan Hamarinstallatietechniek. FOTO COPYRIGHT SANDER KONING
25 juni 2020

Gelders Vakmanschap: Hoe je 'leven lang ontwikkelen' tot een succes maakt

Omscholen en bijscholen, het blijft een hele uitdaging om daar succesvol in te zijn. Zeker in het MKB. Gelders Vakmanschap  – een in 2018 gestart actieplan – heeft daar verandering in gebracht. Bij installatiebedrijf Hamer in Apeldoorn, een familiebedrijf uit 1938 is het resultaat  goed zichtbaar. Koningin Maxima ging er vandaag op bezoek, zo is te lezen op de website van het Koninklijk Huis.

Binnen het MKB zijn er zaken die hoger op de agenda staan dan ‘leven lang ontwikkelen’. Maar, automatisering, robotisering, digitalisering, vernieuwingen in de technische branche gaan zo snel, hier ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid aldus de samenwerkende partijen. Vakorganisaties, technische branches, O&O-fondsen, MBO-en HBO-onderwijs en de Provincie Gelderland sloegen daarom de handen in elkaar sloegen, maakten een actieplan en gingen aan de slag. Want, vinden zij, wij moeten er voor zorgen dat werknemers weerbaar en wendbaar zijn, en andere kennis, vaardigheden en competenties op kunnen doen.

In het vorige week gepresenteerde advies (doorontwikkeling Techniekpact) aan het kabinet pleit Techniekpact voorzitter Thea Koster voor ‘leven lang ontwikkelen als terugkerend onderdeel in de loopbaan van mensen. Met een individueel loopbaanbudget en regie in de regio’. En dat is nu precies wat hier in Gelderland gebeurt. Middelen worden vrij gemaakt, met gebruik van de regionale kennis en infrastructuur. Verbindingscoaches, mensen uit de regio die het werkveld door en door kennen, vaak ook bekend zijn bij werkgever en directie, zijn de sleutel tot het succes. Zij komen langs komen op de werkvloer, gaan het gesprek aan maar begeleiden en helpen de mensen ook bij de volgende stappen zoals het aanvragen van vouchers.

Lukte het bij eerdere initiatieven maar niet om medewerkers te bewegen tot het nemen van een scholingsvoucher. Door deze niet meer te koppelen aan een specifieke opleiding maar door hem generiek te maken, is de drempel weg en wordt er nu wel gebruik van gemaakt. Inmiddels zijn er ruim 1.000 vouchers beschikbaar. Wat betekent dat een werknemer tot een maximale vergoeding van € 875,- een ontwikkeltraject kan aanvragen.
De steun van de werkgever is hierbij cruciaal. Omscholen en bijscholen is niet een ding van alleen een werknemer, er is een gezamenlijk belang. In dit actieplan is daar veel aandacht voor.

‘Bij het Gelders Vakmanschap gaat het om bijscholing op de werkplek en nog binnen een sector. Maar, we moeten ook toe naar een intersectorale aanpak. Gecombineerd eigenaarschap met gebundelde financiering’, aldus Koster.