Bron: Unsplash

16 juni 2023

Femtech Twente: vrouwen in de techniek

Overijssels Vakmanschap is een publiek private samenwerking tussen de Provincie Overijssel en de Technische opleidingsfondsen, brancheorganisaties, vakbonden en opleiders. Verstedelijking, energietransitie en digitalisering en een tekort aan vakmensen zijn een aantal uitdagingen waar we in de technische sector mee te maken hebben. Om (MKB) bedrijven toekomstbestendig te maken, is blijvende ontwikkeling van werkgevers, werknemers en werkzoekenden in de techniek meer dan nodig. Overijssels Vakmanschap ondersteunt daarbij!

Overijssels Vakmanschap verbindt bedrijven en scholen met landelijke brancheorganisaties, vakbonden, technische O&O-fondsen en de regionale scholingsfondsen. Zo dragen zij gezamenlijk bij aan programma’s en projecten op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. 

Onbenut talent
Vooral in de sector techniek kampen werkgevers met grote personeelstekorten. De verwachting is dat dit tekort de komende jaren alleen maar toe gaat nemen, blijvende krapte dus. Tegelijkertijd is bekend dat er juist onder de doelgroep vrouwen nog onbenut arbeidspotentieel zit. De hoop is dat dit bij elkaar kan worden gebracht in het project Femtech Twente >powered by Overijssels Vakmanschap.

In de "huidige beleving" is het in de sector techniek vaak het geval, dat vrouwen nog altijd een plekje moeten "veroveren" in deze toch wel hoofdzakelijk mannenwereld. Daarnaast is de beeldvorming van de beroepen in de techniek ook niet altijd correct. Onbekend maakt onbemind. Door inzet van middelen uit "Dichterbij dan je denkt" wordt er gezorgd voor een gerichtere communicatie en beeldvorming naar vrouwen die aan de slag willen in de techniek. Met het uiteindelijke doel dat de technische arbeidsmarkt inclusiever wordt. Immers: de technische wereld is voor íedereen; man, vrouw, genderneutraal!

Welke acties?

  • In gesprek gaan met werkgevers zodat aan die kant ook de stereotypering weggehaald wordt.
  • Organiseren van inspiratiesessies met als thema’s: Boeien en behouden van vrouwen in de techniek, Genderbias op de werkvloer, Cultuursensitief werken.
  • Daarnaast wordt een E-tour (met de bus van de toekomst naar baan van de toekomst!) georganiseerd waarbij bedrijfsbezoeken worden afgelegd door geïnteresseerde vrouwen aan technische bedrijven. Hier wordt onder begeleiding van onze coaches gezorgd voor een meet & match en worden deze zij-instroom vrouwen begeleidt naar een duurzame werkplek in de techniek.

Meedoen?
Ben of ken jij een vrouw die zich graag wil laten scholen richting de techniek? Óf ben jij die technische (techniek, bouw & infra) werkgever in Twente die openstaat voor technische vrouwen en mee wil doen met dit mooie project?
Je neemt contact op via www.overijsselsvakmanschap.nl/contact

Inspirerende netwerkbijeenkomsten voor Ondernemende Vrouwen in de Techniek
In Oost-Nederland organiseren Techniek Nederland, Koninklijke Metaalunie en de opleidingsfondsen Wij Techniek en OOM regelmatig netwerkbijeenkomsten speciaal voor ondernemende vrouwen die de spil in het technische bedrijf zijn". Mooie bedrijven waar vrouwen aan het roer staan die als geen ander weten hoe het is om te werken in de technische wereld.

Tijdens deze thematische bijeenkomsten worden ervaringen en kennis uit de dagelijkse praktijk uitgewisseld en is er volop gelegenheid om te netwerken. In de afgelopen jaren zijn verschillende onderwerpen besproken tijdens de netwerk bijeenkomsten voor ondernemende vrouwen. Denk aan personeelsbeleid, PR & Communicatie, persoonlijk leiderschap, communicatie intern en  extern, balans werk-privé, opleiding en ontwikkeling, nieuwe ontwikkelingen in de branche en veel meer.

Informatie over deze bijeenkomsten is bij de diverse organiserende partijen op te vragen: