20 maart 2024

FemTech Twente: maakt werk van vrouwen in de techniek!

Verstedelijking, energietransitie en digitalisering en een tekort aan vakmensen zijn een aantal uitdagingen waar de technische sector mee te maken heeft. Om (mkb)bedrijven toekomstbestendig te maken én te houden, is blijvende ontwikkeling van werkgevers, werknemers en werkzoekenden in de techniek meer dan nodig. Overijssels Vakmanschap ondersteunt daarbij, om gezamenlijk te zorgen voor een groot aantal nieuwe (zij-)instromers in de techniek, bouw & infra.

Onbenut talent
In de sector techniek kampen werkgevers met grote personeelstekorten. De verwachting is dat dit tekort de komende jaren alleen maar toe gaat nemen, blijvende krapte dus. Tegelijkertijd is bekend dat er juist onder de doelgroep vrouwen nog onbenut arbeidspotentieel zit. De hoop is dat dit bij elkaar kan worden gebracht in het project Femtech Twente >powered by Overijssels Vakmanschap.

De initiatiefnemers van het project zien vrouwen - met hun creativiteit, communicatie-skills en inlevingsvermogen – als groot onbenut potentieel. Waarmee de grote maatschappelijke uitdagingen aangegaan kunnen worden. Het aandeel vrouwen op de technische arbeidsmarkt is nu slechts 14%. Bij FemTech vinden ze dit percentage veel te laag en daarom maken zij werk van vrouwen in de techniek!

Doorbreek genderstereotypering
In de sector techniek is het helaas vaak het geval, dat vrouwen nog altijd een plekje moeten "veroveren" in deze toch wel hoofdzakelijk mannenwereld. Daarnaast is de beeldvorming van de beroepen in de techniek ook niet altijd correct. Onbekend maakt onbemind. Door inzet van middelen uit "Dichterbij dan je denkt" wordt er gezorgd voor een gerichtere communicatie en beeldvorming naar vrouwen die aan de slag willen in de techniek. Met het uiteindelijke doel dat de technische arbeidsmarkt inclusiever wordt. Immers: de technische wereld is voor íedereen; man, vrouw, genderneutraal!

FemTech hanteert 3 technieken om nieuw potentieel te benutten, zodat gezamenlijk werk kan worden gemaakt van techniek:

  1. Inspiratietour
    E-tours langs bedrijven in de techniek. In de bus van de toekomst, worden vrouwen naar de baan van de toekomst gebracht. Werkzoekenden, flexkrachten of diegenen die aan verandering van baan toe zijn, stappen in en laten zich inspireren door de techniek, bouw & infra. Met rondleidingen bij interessante werkgevers worden deelnemers geënthousiasmeerd om werk te maken van techniek!
  2. Om-, bij- of herscholen
    Zijn vrouwen geïnspireerd door de E-tour? Dan heeft FemTech een aanbod van om-, bij- en herscholingstrajecten. Deze zijn voor kandidaten kosteloos te volgen. Want: met dank aan het netwerk van scholen, opleidingsfondsen, brancheorganisaties, vakbonden en bedrijven, is hier sprake van gesubsidieerde trajecten. De trajecten zijn toegesneden op ambities van de kandidaat én van het gekozen technische bedrijf.
  3. Deskundig coachen en begeleiden
    Voor de kandidaten die een basis willen legen voor een professionele toekomst in de techniek, staat een deskundige coach van FemTech klaar voor beleiding op maat. Zowel voor het vinden van een bedrijf waar zij precies op haar plek is, het creëren van een perfect passend opleidingstraject als het regelen van de financiële middelen die nodig zijn.

In de praktijk
Op 6 december 2023 en 28 februari jl. waren de eerste twee E-Tours. Samen met 10 enthousiaste vrouwen bezocht FemTech drie bedrijven; de rode loper werd voor hen uitgerold! Het waren drie totaal verschillende werkgevers, om een zo breed mogelijk beeld te geven van mogelijkheden die er zijn in de techniek. De vrouwen hebben dit als heel verhelderend ervaren en juist door het te zien en te beleven een veel beter beeld gekregen van de mogelijkheden. FemTech is deze werkgevers dankbaar voor hun inzet en het warme onthaal die de vrouwen kregen.