24 maart 2022

‘Er mogen meer mensen met een technische achtergrond politiek actief worden’

Brant Visser is actief in Friesland, in het Noordoosten van die provincie. Hij is programmaleider Sterk Techniekonderwijs in Drachten en omgeving, en was raadslid voor de VVD in de gemeente Noardeast Fryslân. Hij stond wederom op de kieslijst, maar is niet herkozen.

Tijdens de verkiezingscampagne was vrijwel overal in het land wonen één van de belangrijkste onderwerpen. Zeg je wonen, dan zeg je bouwen. Voor Brant Visser was bouwen ook het belangrijkste thema. ‘Klopt. Maar niet alleen het bouwen van woningen. We moeten ook bouwen aan onderwijs en de zorg, bouwen aan de toekomst.’

Onderwijs

Visser heeft er twee periodes als raadslid opzitten en daarvoor zat hij al in het afdelingsbestuur van de plaatselijke VVD. ‘12 jaar geleden werd ik politiek actief vanuit de overtuiging dat ik iets kon betekenen voor onze inwoners. Vooral op het gebied van (beroeps)onderwijs. Wij zijn een plattelandsgemeente, landelijk worden we aangeduid als krimpgebied. Ik ervaar dat zelf niet zo, maar het maakt wel dat onderwijs belangrijk is om nieuwe inwoners aan te trekken en te behouden. Veel hbo’ers en wo’ers trekken nu naar de grotere steden als Groningen en Leeuwarden. Ik wil me inzetten om die inwoners te behouden door te investeren in werkgelegenheid en onderwijs. En dat kan bij uitstek door mijn werk en mijn raadswerk te combineren.’

Kennisvoorsprong

Visser studeerde Biochemie in Groningen. Hij constateert dat hij een van de weinige raadsleden is met een technische achtergrond. ‘Ik heb daardoor soms een kennisvoorsprong. Als het bijvoorbeeld gaat over Megawatts en Terrawatts in de opbrengst van windparken vinden veel collega raadsleden dat moeilijk te duiden. En als ik het heb over abiotische factoren met betrekking tot biodiversiteit dan is dat voor collega’s ook geen gesneden koek. Een raad is natuurlijk een lekenbestuur dat is ook mooi, maar dat kan in sommige gevallen ook een handicap zijn, je neemt wel belangrijke beslissingen voor je inwoners. In onze gemeente is de metaaltechniek bijvoorbeeld erg belangrijk. Dan helpt het wel als je weet wat verspanen is of dat je weet wat je moet zeggen als een bedrijf een elektrolyser voor waterstof wil. Ik vind het belangrijk dat er een mix is in de raad, en daarvoor mogen er best wat meer mensen met een technische achtergrond politiek actief worden.’

Leefbaar

Voor Visser houdt het raadswerk (voorlopig) dus op. Maar hij kijkt wel met voldoening terug op een aantal zaken die hij mede heeft gerealiseerd. ‘Met name de Campus in Kollum een centrum voor cultuur en onderwijs. Dat is een mooi cluster van bijzonder, openbaar en beroepsonderwijs dat er mede met steun van ondernemers is gekomen. Dat soort voorzieningen is essentieel om een plattelandsgemeente als de onze leefbaar te houden.’

Met regionale politici in gesprek over maatschappelijke vraagstukken

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen, hebben we een aantal gesprekken gevoerd met (gewezen) raadsleden. Onder meer over de maatschappelijke vraagstukken waar we samen voor staan. Dit interview maakt onderdeel uit van deze reeks.

Naast Brant Visser (VVD) werden ook Marianne Poelman (PvdA), Peter Luijendijk (CDA) en Jelmer Schreuder (D66) geïnterviewd.