13 april 2021

Energietransitie in Limburg: vol vooruit!

Onderstaand artikel is ingestuurd door Steffie Crins, projectleider SEGO:

Binnen de installatie- en bouwsector zijn goed opgeleide arbeidskrachten cruciaal voor de energietransitie en verduurzaming van de gebouwde omgeving. De provincie Limburg wil vaart maken met de energietransitie. Het is daarom noodzaak om de forse arbeidsmarkttekorten die verwacht worden voor de gebouwde omgeving in Limburg, kwantitatief en kwalitatief, aan te pakken. Vandaar dat Bouwmensen Limburg & IW Zuid-Oost in samenwerking met VISTA College, Gilde Opleidingen en de provincie Limburg het project SEGO ontwikkeld hebben.

In de beleidskaders van Economie (Missie-gedreven Economisch Beleidskader), Provinciale Energie Strategie en Circulaire Economie van de provincie Limburg worden “onderwijs en arbeidsmarkt “ als belangrijk thema omschreven. Binnen de installatie- en bouwsector zijn goed opgeleide arbeidskrachten cruciaal voor de energietransitie en verduurzaming van de gebouwde omgeving. Zowel in de installatietechniek als in de gebouwde omgeving worden in Limburg forse arbeidsmarkttekorten verwacht. Dit heeft deels te maken met de lopende vervangingsvraag (vergrijzing) en deels met de uitbreidingsvraag gerelateerd aan innovatievraagstukken. Naar verwachting ontstaat er in de komende 15 jaar in Limburg een terugloop in het aantal MBO leerlingen van 37% tot 45% (zie afbeelding). Bestaande publiek-private samenwerkingen, zoals het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek Limburg (CIVIL) en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Gebouwde Omgeving Limburg (GOL), geven deels al invulling aan het opleiden van de toekomstig benodigde vakkrachten. De huidige activiteiten dekken echter niet de toekomstige behoeftes. Er moet gezocht worden naar doelgroepen die nu nog aan de zijlijn staan en die op basis van eerdere opleiding en competenties niet direct voor een functie in de gebouwde omgeving in aanmerking zouden komen.

Project SEGO
Om de tekorten aan te vullen is door Bouwmensen Limburg & IW Zuid-Oost in samenwerking met VISTA College, Gilde Opleidingen en de provincie Limburg het project SEGO ontwikkeld. SEGO staat voor Sectorversnelling Energietransitie Gebouwde Omgeving. Hiermee worden zij-instromers (breed) voorbereid op werk of een opleiding in de gebouwde omgeving.
De uitvoering van het project is in maart gestart en loopt t/m mei 2023, waarbij de volgende 4 'hoofd-trajecten' te onderkennen zijn:

  1. Werving & selectie: identificatie potentiële zij-instroom kandidaten & enthousiasmering voor de gebouwde omgeving. De mogelijke geschiktheid wordt beoordeeld aan de hand van competenties en motivatie in plaats van opleidingen en diploma’s.
  2. Intake & assessment kandidaten. Hiermee worden de vaardigheden alsook de ontwikkelonderdelen van de kandidaat in relatie tot de werkplek bepaald. Hieraan is ook een praktijkdeel gekoppeld om snel te kunnen bepalen of een werkplek daadwerkelijk matched met de competenties en vaardigheden van de kandidaat en waar verdere opleiding/ bijscholing nodig is.
  3. Doorlopen van voorschakeltrajecten met als beoogd resultaat dat een kandidaat voorbereid is om direct met bepaalde werkzaamheden in de gebouwde omgeving aan de slag te gaan, ofwel gereed is om in te stromen in een regulier opleidingstraject dat bij succesvolle afronding leidt tot een diploma en/of een baan in de sector.
  4. Toeleiding naar werk of opleiding in de gebouwde omgeving.

Middels het SEGO project wordt een aanpak opgezet en ingeregeld waarbij na afloop van de projectperiode de aanpak gecontinueerd wordt door de partners zodat jaarlijks 50 zij-instromers duurzaam toegeleid worden naar technische beroepen in de Limburgse  gebouwde omgeving.

Werving
Momenteel zijn we bezig met stap 1; het werven en selecteren van potentiele kandidaten. Hiervoor zoeken wij actief de samenwerking op met UWV, gemeenten, leerwerkloketten, et cetera.

Ben je of ken je iemand die zich (versneld) wil laten omscholen naar werk met een grote kans op een afwisselende baan in de bouw- of installatiebranche? Wil je meer weten en/of deelnemen aan project SEGO? Neem dan contact met ons op. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Ook het bedrijfsleven in de bouw- en installatiesector kan ons helpen;

  • Door de zij-instromers die bovenstaand traject doorlopen hebben een baan aan te bieden in uw bedrijf.
  • Door zij-instromers die rechtstreeks bij u informeren naar mogelijkheden voor werk naar ons door te verwijzen, waarbij wij samen met de kandidaat een passend opleidingstraject uitzetten.
  • Door detacheringsbureaus die zich bij u melden met potentiele kandidaten te vragen deze kandidaten (kosteloos) over te dragen aan IW-Zuid Oost of Bouwmensen om zo deze mensen een mooi arbeidsperspectief te bieden.
  • Door uw bedrijf of werkzaamheden te promoten en op deze manier potentiele arbeidskrachten te enthousiasmeren en te overtuigen van de mogelijkheden in de bouw- en installatiesector.

Contact
Heeft u tips, ideeën of vragen? Wij horen het graag.
Steffie Crins, projectleider SEGO
s.crins@iwnl.nl
0655483409