Kick off Techniek Inclusief

13 maart 2023

Een typisch Nederlands probleem

Vrouwen en techniek zijn helaas nog steeds geen vanzelfsprekende combinatie. Op 13 maart startten elf bedrijven daarom met een experimenteel traject: "Techniek Inclusief". Tijdens dit initiatief van de Industriecoalitie werken de bedrijven in zes themasessies aan een eigen plan van aanpak om in hun organisatie vrouwen te werven én te behouden.

Het goede voorbeeld
Tanja Loeff, directeur van installatiebedrijf en tevens vice-voorzitter Techniek Nederland, zet de toon bij de kick-off van het programma: 'Wij vinden meiden in de techniek de normaalste zaak van de wereld, maar daarmee hebben we niet automatisch veel meiden aan boord. We zien het aandeel meiden bij de opleidingen toenemen en meiden zijn erg gedreven, maar op de werkvloer zien we ze nog niet terug. Als jullie in juni dit traject afronden, ligt er een behoorlijke taak voor jullie. Want jullie zijn in staat het goede voorbeeld te geven.'

Gender Bias
Maar het tij is niet zomaar gekeerd. Ailsa Leadbetter van VHTO vertelt ons wat de huidige stand van vrouwen in de techniek is. De keuze voor meiden om werkelijk in te stromen in techniek – en specifiek in technische functies – wordt onbewust negatief beïnvloedt. Het blijkt dat we last hebben van een gender bias: een verwachting die je baseert op bepaalde kenmerken. Deze bias vormt zich door de verhalen en beelden die we dagelijks krijgen voorgeschoteld. Google maar eens op afbeeldingen van "monteur", wat zie je dan?
Denken in stereotiepe mannen- en vrouwenberoepen begint al op jonge leeftijd: tussen de 5 en 7 jaar oud. Het effect daarvan laat Leadbetter ons zien in een filmpje over stereotype beroepen tijdens een gastles op de basisschool. Het antwoord van VHTO hierop is dan ook: Fix the system, not the girls.

Nederlands probleem
Uit internationaal onderzoek blijkt bovendien dat de gender bias in ons land uitzonderlijk groot is: van 66 landen wereldwijd blijkt dat wij in Nederland techniek het sterkst associëren met mannen. Een Nederlands probleem dus. Dit zorgt er samen met een aantal andere factoren (zoals een mismatch in arbeidsvoorwaarden of gebrek aan rolmodellen) voor dat bij elk keuzemoment steeds minder meiden hun toekomst zien in de techniek.

Hoop
Maar er is ook hoop. Het onderwerp is een hot topic en dat heeft mooie plannen tot gevolg, zoals het Aanvalsplan Techniek van de Industriecoalitie, het Aanvalsplan Chronisch Tekort ICT’ers en het Actieplan Groene en Digitale Banen.

Een goed voorbeeld als Unica biedt inspiratie. Het installatiebedrijf heeft namelijk al wat stappen gezet op dit thema. Kim Thannhauser: 'Met de huidige "war on talent" die gaande is, hadden we twee keuzes: óf vissen uit dezelfde vijver, óf op zoek gaan naar een andere oplossing. We kozen voor het laatste.'

Daarom is Unica in 2020 gestart met een programma dat als doel heeft de vrouwelijke instroom te verdubbelen. Zo is er een mentorprogramma en een platform opgericht voor vrouwelijke werknemers en wordt de performance van managers op KPI’s structureel gemeten. Omdat Unica zichtbaar een aantrekkelijke werknemer voor vrouwen wil zijn, treden deze vrouwen als ambassadeurs naar buiten. Het was wel even wennen dat Unica-werknemer Skye viral ging met haar post op LinkedIn.

In de komende sessies van "Techniek Inclusief" worden oplossingen onderzocht, zoals het creëren van een inclusieve bedrijfscultuur.

Bijlages en downloads

Download
Handreiking iedereen aan boord