Foto: Unsplash

17 januari 2022

Digitale innovaties om het onderwijs te verbeteren: denk jij mee?

Ben jij een (onderwijs)professional met een visie over de toekomst van digitale onderwijsinnovaties? Wil je samen met collega’s nadenken over de manier waarop digitale innovaties het onderwijs kunnen verbeteren? Meld je dan uiterlijk 21 januari 2022 aan voor de programmaraad Nationaal Onderwijslab. Er worden negen leden gezocht voor een periode van drie jaar. Van leraar tot bestuurder, en van leerling tot wetenschapper. Het Nationaal Onderwijslab start medio 2022 en is gefinancierd door het Nationaal Groeifonds. 

 

Binnen het Nationaal Onderwijslab worden digitale innovaties ontwikkeld met als doel de onderwijskwaliteit te verbeteren. Ook wordt kritisch gekeken naar de risico’s van digitale technologie op het onderwijs. Vanuit het Nationaal Groeifonds is € 80 miljoen toegekend voor de oprichting van een Nationaal Onderwijslab.

De programmaraad

De programmaraad denkt mee over de programmering van het Nationaal Onderwijslab. De raad heeft als doel om vanuit het onderwijs aan te geven waar behoefte aan is op het gebied van digitale technologie in het primair en voortgezet onderwijs. De ministeries van OCW en EZK zijn op zoek naar negen leden die samen de volledige breedte van het onderwijs vertegenwoordigen: van leraar tot bestuurder, en van leerling tot wetenschapper. 

Meer informatie over het Nationaal Onderwijslab, de voorwaarden om deel te nemen aan de programmaraad en de mogelijkheid tot aanmelden vind je hier