23 december 2021

‘De vooruitzichten voor de opleiding zijn heel goed’

Het woord zegt het al. Er zal in de toekomst veel veranderen door de energietransitie. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat van de provincie Zeeland vindt het van groot belang dat jongeren helpen om deze veranderingen vorm te geven. Volgens hem is de nieuwe Associate degree-opleiding Energietransitie Engineer van de HZ University of Applied Sciences dan ook een uitkomst.

Arbeidsmarkt
Hoewel de Zeeuwse arbeidsmarkt al jaren onder druk staat juicht Jo-Annes de Bat de komst van de nieuwe tweejarige opleiding (start september 2022) toe. Volgens hem is het juist nu het moment om opleidingen voor nieuwe beroepen als Energietransitie Engineer te beginnen. ‘De energietransitie is een groot vraagstuk’, vertelt hij. ‘De industrie moet veranderen, de gebouwde omgeving gaat veranderen en onze logistiek zal veranderen. Het is van groot belang dat jonge mensen in dit vakgebied worden opgeleid. Zij kunnen helpen bij al deze veranderingen.’

Het succes van de energietransitie hangt niet alleen af van de studenten. De samenleving moet er ook achter staan, benadrukt De Bat. Er moet ruimte zijn voor pilots en voldoende geld voor onderzoek. ‘Dan maak je het ook concreet. Dan leer je het vak niet alleen op school, maar pas je het ook in de praktijk toe’, aldus De Bat. ‘Als de markt en overheid vragende partijen zijn, komen de studenten altijd goed terecht.’

Vooruitzichten
Het klinkt Wim Huibregtse als muziek in de oren. Voor de HZ heeft hij de nieuwe opleiding helpen ontwikkelen, die zich richt op de gebouwde omgeving en industrie in de volle breedte van de energietransitie. Hij is blij met het enthousiasme van de overheid, maar ook vanuit het veld. Een van de grootste opgaven voor Zeeland binnen de energietransitie is het terugdringen van de CO2-uitstoot van de industrie, een belangrijke sector in Zeeland. ‘Bedrijven als DOW, Delmeco, Paree en Stedin zijn positief over dit initiatief. De vooruitzichten voor de opleiding zijn heel goed.’

De HZ heeft al jaren een minor Energy Transition. Engineering-student Gideon Oerlemans is één van de studenten die deze dit schooljaar volgt. ‘Het bevalt me zeer goed. Je hebt de term natuurlijk wel eens gehoord, maar weet toch betrekkelijk weinig van de energietransitie. Door deze minor krijg je een veel beter idee van wat het allemaal inhoudt, wat erbij komt kijken en hoe serieus de problemen op dit gebied zijn.’

Met een aantal medestudenten heeft Gideon onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om batterijen te gebruiken als energieopslag. ‘Er is al veel onderzoek naar gedaan, maar wij wilden een beeld krijgen van de mogelijkheden en haalbaarheid voor Zeeland’, vertelt hij. ‘Hier stuit je vooral op problemen rondom het transport van de energie. Als je batterijen wil gebruiken voor opslag moet je dus vooral goed nadenken over de locatie.’

 

2021.23.12 Gedeputeerden Zeeland

Jo-Annes de Bat (links) in het gezelschap van zijn collega’s van het college van Gedeputeerde Staten