4 juni 2021

Dé toekomst van publiek privaat samenwerken

De verwachting is dat er de komende jaren 1,3 miljoen banen verdwijnen door digitalisering. Voor andere banen komen we zo’n 1,4 miljoen mensen tekort, met name op het gebied van onderwijs, zorg, IT (programmeren) en installatiewerk. Terwijl de maatschappelijke uitdagingen groot zijn en we goed opgeleid personeel ontzettend hard nodig hebben. Er moet nu dus echt iets gaan gebeuren om de tekorten tegen te gaan! Publiek private samenwerkingen (pps) hebben de afgelopen 10 jaar bewezen dat ze bijdragen aan een betere aansluiting tussen het beroepsonderwijs en bedrijfsleven, een economische meerwaarde leveren én dat er met relatief weinig geld veel kan worden bereikt. Tijd dus om op te schalen!

De afgelopen periode heeft de Denktank toekomst publiek privaat samenwerken beroepsonderwijs gesproken over de HOE-vraag: hoe krijg je scholen en bedrijven zover dat ze intensiever gaan samenwerken en de benodigde opschaling realiseren? De ambitie is dat in 2030 maar liefst 50% van de mbo- en hbo-studenten betrokken zijn bij een pps en 20% van de relevante bedrijven in de regio. Maar hoe komen we daar? In dit visiedocument en in de infographic lees je over twee kansen die de Denktank ziet en die met beiden handen moeten worden aangegrepen. Ook worden er 11 aanbevelingen gedaan waarbij slagkracht en omvang in de komende jaren cruciaal zijn.

Aanvraag Groeifonds
Katapult heeft direct de handschoen opgepakt in navolging van de eerste aanbeveling, door een voorstel in te dienen bij het Groeifonds. Het groeifondsvoorstel focust zich op het oplossen van de zogenaamde ‘skills gap’ via regionale publiek-private samenwerkingsverbanden (pps) in het mbo, hbo en wo. Inmiddels zijn er meer dan 400 pps’en: het voorstel richt zich specifiek op de opschaling van de succesvolle samenwerkingsverbanden. Vanuit de regio is veel steun om door te bouwen op de infrastructuur die is opgezet, zoals onder meer blijkt uit de steunverklaring vanuit de Arbeidsmarkttafel Noord-Nederland (als belangrijke partner ook van de Scholingsalliantie Noord). Door deze investering krijgen (kleine) bedrijven betere toegang tot het benodigd personeel (zowel kwantitatief als kwalitatief), waardoor de productiviteit stijgt en het verdienvermogen van Nederland positief wordt beïnvloed. Publiek private samenwerkingen worden dichtbij en lokaal georganiseerd, waardoor de mogelijkheden voor om- en bijscholing voor zowel bedrijven als inwoners veel meer binnen bereik komt. Dit is vooral voor klein mkb en praktisch opgeleide inwoners erg belangrijk.

Hans de Jong (Katapultdag 2020): “We hebben de formule te pakken waar we op door kunnen bouwen, dat is belangrijk voor de toekomst.” Met deze aanbevelingen kan de succesvolle pps-formule verder worden uitgebouwd. En daardoor bijdragen aan het economisch herstel, en meegaan met de transities die voor ons liggen. Met dit visiestuk wordt actief het gesprek aangegaan met alle betrokkenen, zowel externe partijen als stakeholders van bestaande pps’en.

Bron: Katapult