2020.01.07 - De meerwaarde vertaalt in hrm-model

1 juli 2020

De meerwaarde vertaalt in een hrm-model

Steeds vaker zetten scholen hybride docenten in. De belangrijkste redenen: het vervullen van de openstaande vacatures en verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Hogeschool Fontys heeft onlangs onder een aantal vo-en mbo-scholen in het zuiden van het land onderzoek gedaan naar de wijze waarop scholen inspelen op het hybride docentschap. Zij hebben bekeken hoe zij deze docenten faciliteren in de uitvoering van hun combinatiebaan en hoe dat door de hybride docenten ervaren wordt.

Uit hun onderzoek blijkt dat er kansen liggen om niet alleen het aantal hybride docenten te verhogen maar ook om hun uniekheid meer te benutten. Om dit te realiseren introduceren de onderzoekers het Human Capital Model, een strategische HRM-model van Lepak en Snell (2002). Het model vertaald naar hybride docenten, geeft een handig hulpmiddel voor onderwijsinstellingen om de strategische waarde en de uniekheid van bepaalde kwaliteiten van hybride docenten ten opzichte van andere groep medewerkers in kaart te brengen:

Hrm Model

Toelichtig op het model

Kwadrant 1. Cruciaal voor onderwijsvisie
Afgaande op de onderwijsvisie van de school wordt het in dienst hebben van hybride docenten als iets cruciaals gezien. Denk bijvoorbeeld aan een technasium waarbij het van meerwaarde is dat de leerlingen onderwijs krijgen van docenten die zelf actuele ervaring hebben in het bedrijfsleven of een MBO opleiding event management die alleen docenten aanneemt die tevens in de praktijk werken.

Kwadrant 2. Elke docent is belangrijk
In dit geval wordt een hybride docent gezien als een gelijkwaardig personeelslid ten opzichte van een docent die alleen een baan in het onderwijs heeft. Nodig om het onderwijs te kunnen verzorgen maar niet specifiek vanwege de ervaring en expertise buiten de school.

Kwadrant 3. Urenplaatje vullen
Hierbij wordt een docent ingehuurd omdat er nog geen docent beschikbaar is voor een specifiek moment of een specifieke klas Het maakt dan niet veel uit of deze docent er nog een baan naast heeft of niet. Als hij maar inzetbaar is op de tijdstippen dat de school hem of haar nodig heeft

Kwadrant 4. Specifieke activiteiten
Hierbij wordt iemand uit het bedrijfsleven voor specifieke activiteiten ingeschakeld die aansluiten bij zijn of haar expertise. Bijvoorbeeld een docent voor een techniek vak waarvoor zoveel schaarste is dat men de samenwerking zoekt met een techniekbedrijf die haar medewerkers de mogelijkheid geeft te proeven aan het hybride docentschap. Het kan hierbij gaan om iemand met een onderwijsbevoegdheid maar dit is niet noodzakelijk als hij maar beperkt wordt ingezet.

bron: Koop-Spoor, Thunnissen, Vos en Kools, 2020