Links: Tijs de Bree, gedeputeerde provincie Overijssel
Rechts: Peter Kerris, gedeputeerde provincie Gelderland

25 juni 2020

De kracht van landsdeel Oost

Tijdens de virtuele Jaarconferentie Techniekpact van 15 juni gingen gedeputeerden Tijs de Bree (Overijssel) en Peter Kerris (Gelderland) onder leiding van moderator Dolf Jansen in gesprek. Een gesprek over Gelders en Overijssels Vakmanschap, coronavouchers en Wetenschap & Techniek (W&T) op basisscholen.

 

 

 

 

 

 

 

Het verslag in woord vind je onder het filmpje, waar het gesprek terug te kijken is. 

Verschillen genoeg tussen beide provincies. Zelfs binnen de provincies Gelderland en Overijssel bestaan er regionale verschillen, maakt het gesprek tussen Peter Kerris en Tijs de Bree duidelijk. Maar de overeenkomsten zijn groter. Gezamenlijk vormen de twee provincies het Landsdeel Oost: Peter Kerris, gedeputeerde Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Provincie Gelderland en lid van de Landelijke Regiegroep Techniekpact, en zijn Overijsselse collega Tijs de Bree weten elkaar goed te vinden. Zeker waar het gaat om samenwerkingen die de provinciegrens overstijgen zoals die er zijn in de Cleantech Regio. Daar, in de stedendriehoek Apeldoorn – Zutphen – Deventer, werken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden aan een energieneutrale en duurzame economie en samenleving.

Technisch vakmanschap
Beide provincies zetten in op technisch vakmanschap, respectievelijk in een Gelderse en een Overijsselse variant. Ook hier zijn de overeenkomsten groter dan de verschillen. Peter Kerris: "Technisch vakmanschap is voor ons in Gelderland erg belangrijk. We bevinden ons in economisch onzekere tijden. Maar de opgaven van voor de coronacrisis blijven. Duurzame, schone energie, het verduurzamen en bouwen van huizen; er staat ons iets te doen. Voor die maatschappelijke opgaven hebben we technische knappe koppen en gouden handjes hard nodig."

Leven lang ontwikkelen
"We investeren daar ook in. Jezelf blijvend ontwikkelen is immers cruciaal in de techniek", vertelt Kerris. "Bijvoorbeeld in de vorm van het actieplan Gelders Vakmanschap. Versie 2.0 daarvan is vastgesteld in 2019. Het centrale thema in het plan is Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Door corona staat LLO bij werkgevers en werknemers minder hoog op de prioriteitenlijst. Daarom hebben we het actieplan aangepast en 1.000 vouchers voor ontwikkelingsdagen erin opgenomen. Daarmee kunnen werknemers in de techniek en werkzoekenden zelf bijscholing uitzoeken en volgen."

Omscholing
De Overijsselse variant van Vakmanschap kent enkele andere speer- en focuspunten, maar is in essentie gelijk. Tijs de Bree: "De gedachte achter Overijssel en Gelders vakmanschap is dezelfde. En de ondersteuning die wij als provincies bieden ook. We stellen vouchers beschikbaar waarmee bedrijven investeren in het opleiden en ontwikkelen van hun medewerkers, vooral in het mkb. Net als Gelderland spelen we in op de behoefte van ondernemers en de samenleving. Nu, in coronatijd, merken we − wat collega Kerris ook al zei − dat er ruimte en behoefte is om mensen bij en om te scholen. De vouchers die we nu inzetten zijn ook bedoeld voor mensen die zonder werk zitten en willen omscholen."

Regionale kracht
Uitgaan van de kracht van de regio, dat is het uitgangspunt voor het beleid van Tijs de Bree. "Overijssel is heel divers vandaar de splitsing in regio’s. Twente heeft zijn TU en technische maakbedrijven. Zwolle is sterk in zakelijke dienstverlening op het gebied van kunststoffen, health, agri-food, logistiek, vrijetijdseconomie en e-commerce. Het is de kunst om de identiteit en de kracht van elke regio uit te lichten. 'Cleantech' is ook zo’n voorbeeld. Wat daar gebeurt is relevant voor heel Nederland. Daar geven ze verduurzaming vorm, bijvoorbeeld door efficiëntere zonnepanelen te ontwikkelen. Dat soort onderwerpen, waarbij techniek bijdraagt aan het realiseren van maatschappelijke doelen spreekt jongeren aan: jij kunt zelf zorgen voor een betere toekomst voor jezelf en de rest van de wereld!"

i-Boer
"In de regio gebeurt het", beaamt Kerris. "De kracht van de Techniekpact-aanpak zit hem in de regionale verschillen. In Gelderland is AgriFood in Foodvalley een voorbeeld van een sterke sector. Daar, in de Gelderse Vallei (Ede-Wageningen-Barneveld), vindt enorm veel innovatie op food-gebied plaats. De WUR in Wageningen is een speler op wereldniveau. Daar profiteren bedrijven in de omgeving natuurlijk ook van. Een recent voorbeeld van een Foodvalley-project is i-Boer. Een hackaton gevolgd door een digitale bootcamp waarin studenten van verschillende Gelderse mbo’s en hbo’s samenwerkten aan oplossingen voor concrete vraagstukken van bedrijven, in dit geval van SIEPLO (fabrikant van veevoedermachines) en de 'boerderijautomaten' van Appeltje-Eitje. Daaruit volgen dan weer nieuwe opdrachten, minors en afstudeerstages."

Samen naar Den Haag
Tijdens de virtuele Jaarconferentie komen er regelmatig vragen vanuit het publiek binnen. Eén daarvan is of en hoe het Landsdeel Oost gezamenlijk optrekt richting Den Haag? Tijs de Bree: "Zeker, we trekken gezamenlijk op om ons Landsdeel te promoten. We hebben daarbij vooral oog voor het mkb. Grote bedrijven hebben zelf hun lobby meestal wel op orde. Wij proberen een breder profiel te tonen. Dat streven we ook in de regio zelf na. Door ondernemers maar ook vakbonden mee te laten praten. Het 'Overijssels Vakmanschap' wordt ook zo bestuurd." Kerris vult zijn collega aan: "Wij hebben in Gelderland veel te bieden: innovatiekracht, maar ook een prachtig landschap, woonruimte en goedgeschoolde werknemers. We hebben gezamenlijk een goed verhaal richting Den Haag en dat laten we horen."

W&T-kompas
"Alles is techniek", zeg de Bree even later. "Ook deze koekjes – De Bree wijst op de macarons die op de tafel voor moderator Dolf Jansen staan – zijn mogelijk door techniek. Dat moet je laten zien, vooral aan kinderen en jongeren. Als Overijssel hebben we daar het W&T-kompas voor. Veel basisscholen zijn wat huiverig voor wetenschap & technologie/techniek. Maar het is een eenvoudige manier om de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen te stimuleren. Het W&T-kompas laat scholen zien hoe ze W&T integreren in hun bestaande lessen. Dat ondersteunen we vanuit Overijssel door iedere bassischool de mogelijkheid te geven om een W&T-kompas af te laten nemen ter waarde van 500 euro. Kinderen zijn enthousiast, omdat het nieuwe vormen van leren oplevert die andere talenten naar boven brengen." Gelderland heeft ook mooie voorbeelden waar W&T een plek heeft gekregen in het primair onderwijs en wil dat w&t in het dna van alle basisscholen in de provincie wordt opgenomen. Kerris noemt programmeren dat in Druten in het vakkenpakket is opgenomen.

Toekomst
Landsdeel Oost staat bol van de samenwerking en de goede ideeën. Waar brengen die ideeën het Landsdeel over 5 á 10 jaar? Kerris: "Ik denk dat we ons moeten richten op nog meer samenwerking. We moeten blijven investeren in techniek, de vraag naar technici blijft toenemen. Elke week komen er tientallen vacatures bij, die lang niet allemaal worden vervuld. Ik hoop zelf vooral op meer instroom van groepen die nu ondervertegenwoordigd zijn: vrouwen en jongeren met een niet westerse migratieachtergrond." De Bree sluit hierbij aan. "Daarnaast ben ik zelf onder de indruk van onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en bedrijven die in modules met elkaar samenwerken. Zo ontstaan behapbare om- en bijscholingstrajecten. Ik hoop dat het lukt om modules te maken waar mensen voor de rest van hun leven iets aan hebben."