18 november 2021

De eerste die gaat studeren

University Pioneers (UP) is een initiatief van U-Talent; een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende partnerscholen. UP richt zich op toekomstige eerste generatie studenten (vwo-bovenbouwleerlingen) met als doel de overstap naar de universiteit voor hen te versoepelen.

De overstap van het vwo naar de universiteit is voor leerlingen best spannend. Gelukkig kunnen veel leerlingen rekenen op hun ouders of andere familieleden die hen voor zijn gegaan en ervaren zij de overstap naar de universiteit niet als een al te grote verandering. Althans, niet een verandering waarmee ze bij vragen niet bij hun omgeving terecht kunnen.

Dit geldt niet voor alle leerlingen. Er is een steeds groter wordende groep vwo-leerlingen die als één van de eersten in hun familie of gezin zullen gaan studeren aan een universiteit. Deze toekomstige eerste generatie studenten hebben veelal niemand in hun omgeving die ze kan vertellen wat ze kunnen verwachten wanneer ze gaan studeren aan een universiteit.

Om deze groep leerlingen een eerlijke start te geven aan de universiteit is UP opgestart. UP bereidt de leerlingen in drie jaar voor op de overstap naar de universiteit. De verschillende activiteiten die worden georganiseerd voor UP-leerlingen leiden ertoe dat de academische vaardigheden van de leerlingen worden versterkt, ze binding krijgen met het hoger onderwijs en ze met behulp van reflectie en ontwikkeling vervolgstappen voor hun studieloopbaan kunnen uitstippelen.

Na het doorlopen van het programma hebben UP-leerlingen een goed geïnformeerde studiekeuze kunnen maken en hebben zij voldoende vaardigheden geleerd voor een soepele overgang naar de universiteit. Dit alles draagt bij aan eerlijke start en hopelijk minder uitval onder deze groep leerlingen in het eerste jaar van hun studie.