Bron: Unsplash

14 september 2021

De arbeidsmarkt in beweging

BLOG - De regio in... met Bouke Bosgraaf

Bijzonder om mee te maken hoe snel de arbeidsmarkt ineens kan veranderen. Je leest het ook elke dag in de krant. Wat onverminderd groot is gebleven, is de vraag om voldoende vakbekwame technici voor de banen van nu én morgen. Maar nu dus ook weer een grote vraag vanuit de andere sectoren. Het begrip crisis heeft de afgelopen maanden een hele andere betekenis gekregen. Een geluid dat ik nu overal in de regio hoor. Ik vermoed dan ook dat de regionale mobiliteitsteams de term crisisdienstverlening niet meer zullen gebruiken. In ieder geval niet op korte termijn.

Profijt
Door de crisismaatregelen zijn er diverse waardevolle initiatieven ontstaan, waar ook de huidige arbeidsmarkt veel profijt van gaat hebben. Neem bijvoorbeeld één van de voorwaarden van de subsidieregeling ‘NL leert door’ van het ministerie van SZW, die liet weten dat de scholing die aangeboden ging worden gecertificeerd moest zijn. Dit heeft nu bijvoorbeeld geresulteerd in de onlangs gecertificeerde cursus Lasrobotprogrammeur. Dit in samenwerking met de betreffende  branche, waardoor het mogelijk is om deze cursus kosteloos te volgen vanuit deze regeling. Een prachtige ontwikkeling in het kader van bijscholing. 

Ontwikkelen in de regio
Ook de regionale scholingsportalen - zoals Brabant leert, Limburg leert en Het noorden leert door -  hebben door de regeling ‘NL leert door’ een mooie boost gekregen. In deze regio’s is het beroepsonderwijs een belangrijke partner als het gaat om de scholing en bij het tot stand komen van deze platforms. De provincies spelen hierin ook een essentiële rol. Vanuit het Techniekpact hebben we partijen hierbij kunnen helpen door het gericht communiceren van de kansen die de regelingen te bieden hebben, de nauwe contacten met de ministeries en het delen van goede en inspirerende voorbeelden.
Een prachtige opmaat ook naar het STAP-budget, het individueel ontwikkelbudget voor werkenden en werkzoekenden, dat vanaf volgend jaar beschikbaar wordt gesteld. Natuurlijk komt er een landelijke opleidingsregister. Maar op deze manier kunnen regio’s ook heel gericht communiceren met hun werkenden en werkzoekenden. Met maatwerk vanuit regionale perspectief.

Boost voor om- en bijscholing
Er zijn de laatste tijd ook mooie nieuwe vormen van scholing ontstaan. Zo mocht ik voor de vakantie aanschuiven bij een overleg van Be an Engineer. Dit is een samenwerking van zes hogescholen die gezamenlijk met bedrijven mensen de kans geven om te gaan werken en tegelijkertijd een diploma te halen. Ideaal dus voor mensen die zich willen laten omscholen. Het mooie aan dit concept is dat het een ‘match & go’ aanpak kent. Dus (carrière)switchers worden ook geholpen in hun zoektocht naar een nieuwe werkgever en hij/zij krijgt direct een scholingsprogramma op maat. Hierbij wordt uitgegaan van werkend-leren én verzilvering van eerder of elders verworven competenties. Kortom: switcher, werkgever en opleider zitten altijd gezamenlijk aan tafel.

Kennisuitwisseling zorgt voor succes
Mooi ook om te zien hoe de hogescholen hier onderling ook hun kennis uitwisselen om het programma tot een succes te maken. Insteek is nu nog vooral op bedrijven die actief zijn in de installatietechniek, maar het is de bedoeling om dat breder te trekken. Ik las op de LinkedInpagina van Be an Engineer dat een recente voorlichtingsactiviteit 54 ‘matches’ heeft opgeleverd. Wat dus betekent dat 54 mensen aan een bedrijf gekoppeld zijn om te onderzoek of ze samen een scholingstraject aan kunnen gaan. Dat zijn mooie aantallen en dit is instroom in de technische sector die er wellicht anders niet zou zijn. Als ik hierover vertel in de regio, krijg ik steevast de vraag: ‘hier is onze hogeschool toch ook wel bij aangesloten?’. Enthousiasme alom!
Het programma is ook onderdeel van FastSwitch. Een landelijk platform voor innovatieve omscholingstrajecten van de Vereniging Hogescholen in Nederland. Het scholingsprogramma Make IT Work valt hier bijvoorbeeld ook onder.

Volop mogelijkheden
Het is voor mensen makkelijker om een carrièreswitch te maken in tijden dat het goed gaat. Dat is dus nu. Dat is wat anders dan crisiscommunicatie. Als je kijkt naar de technische sector blijft behoud een belangrijk punt, maar nieuwe instroom blijft oh zo belangrijk. In dit kader is vanuit het ministerie van EZK sinds deze maand de subsidieregeling ‘Omscholing naar kansrijke beroepen in techniek en ict’ open. Werkgevers kunnen voor mensen die een overstap willen maken naar een techniek- of ict-beroep in hun bedrijf nu ook een tegemoetkoming in de scholingskosten krijgen vanuit de regeling.

Laten we gezamenlijk mensen uitdagen om voor een carrière in onze sector te gaan en bijvoorbeeld een bijdrage aan de energietransitie te leveren!

Bouke Bosgraaf
Platform Talent voor Technologie

Over de auteur

Bouke Bosgraaf

Senior projectleider |  Teamleider
Accounthouder regio Noord & Zuidoost
E: b.bosgraaf@ptvt.nl
M: 0610680388