10 februari 2020

Cleantech Center uit Zutphen wint de Pro-Motor Award 2020

Het Cleantech Center uit Zutphen heeft de Pro-motor Award 2020 gewonnen. Cleantech Center ontving deze award vandaag uit handen van Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland tijdens de vierde editie van de Pro-motor Award in het Start-up Village in Amsterdam. De Pro-motor Award is de jaarlijkse prijs voor een ambitieuze samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven uit het Katapult-netwerk (publiek-private samenwerkingen tussen bedrijven en beroepsonderwijs).

Krachtig, origineel & relevant
Het Cleantech Center werkt via het concept van Cleantech challenges waarbij studenten aan bedrijven met innovatievraagstukken worden gekoppeld. Het heeft zo veel originele oplossingen voor vraagstukken vanuit het mkb weten te realiseren, gericht op duurzaamheid en circulaire economie. Het Cleantech Center levert aantoonbaar, overtuigend en op innovatieve wijze meerwaarde op voor de bloei van en innovatie in het mkb. Tegelijkertijd profiteren studenten van de nieuwe kennis en ervaringen die zij opdoen bij bedrijven. Zo werden er nieuwe teeltmethoden ontwikkeld, decentrale energievoorziening met waterstof bedacht en meubels gemaakt met een circulair productieproces.

Juryvoorzitter Vonhof: “Hier is sprake van een krachtige, brede samenwerking in Oost-Nederland waarin de hele kennisketen, van bedrijf tot onderwijs de handen ineenslaan. Dat is echt knap werk. De terechte winnaar van de Pro-motor Award 2020.” 

Projectleider van het Cleantech Center Martin Snijder: “Deze prijs is een enorme erkenning voor vijf jaar hard werken en voor het grote vertrouwen dat we in de regio met bedrijven, onderwijsinstellingen en studenten in elkaar hebben kunnen opbouwen.”

Publiek-private innovatie essentieel voor het Midden- en kleinbedrijf
Het Midden- en kleinbedrijf is met ruim 250.000 bedrijven de groeimotor van de Nederlandse economie. Echter, maar een klein van hen neemt deel in publieke private samenwerkingen met het onderwijs. En dat, aldus Vonhof, is een gemiste kans, juist omdat door samen te werken zoveel winst te behalen valt. “Daar zijn onder andere de genomineerden voor de Pro-motor Award een sprekend voorbeeld van. Deze bedrijven moeten het hebben van samenwerking om nieuw talent aan te trekken en te behouden en te profiteren van innovaties op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid en digitalisering. Want als klein bedrijf kun je dat niet allemaal zelf organiseren.”

Naast de winnaar Cleantech Center waren de genomineerden initiatieven BetonstaalCybercrimineelTalent IT Twente en Young Professionals Community Logistiek. Al deze genomineerden zijn zonder enige twijfel belangrijke bronnen van inspiratie en ‘best practices’ voor heel het mbo en hbo en hun partners. De jury hoopt dat de nominatie het juiste duwtje in de rug is om het initiatief verder uit te bouwen. En dat specifiek de doelgroep mkb daarvan profiteert. Zie voor meer informatie over deze genomineerden op www.pro-motor-award.nl.

Pro-motor Award
De Pro-motor Award wordt één keer per jaar uitgereikt aan een ambitieus en onderscheidend idee op het gebied van samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Met de prijs wil Katapult zo kwaliteit belonen en innovatie stimuleren bij de inmiddels vele publiek private samenwerkingsverbanden in het beroepsonderwijs. Sommige van die ideeën kunnen een doorbraak in zich dragen of een verrassende kwaliteitsslag bewerkstelligen. Met het in het leven roepen van de Pro-motor Award worden ideeën zichtbaar en kunnen anderen ervan leren.

De Jury voor de Pro-motor Award 2020 bestond uit de leden:

  • Jacco Vonhof - Voorzitter MKB-Nederland, voorzitter

  • Nienke Meijer – Voorzitter CvB Fontys Hogescholen

  • Ronald Kleijn – Founder & manager Make IT Work - Winnaar Pro-Motor award 2018

  • Paul Veger - CEO Decos Technology Group

  • Claudia Reiner - Vicevoorzitter Techniek Nederland, directeur Chris & Reiner BV

  • Carl Rohde – Hoofd van International future forecasting & innovation bureau scienceofthetime.com

  • Jurysecretaris: Pieter Gerrit Kroeger

Zie voor meer informatie over de award: www.pro-motor-award.nl.

Voor meer informatie over het Katapult Netwerk: www.wijzijnkatapult.nl