30 juni 2022

Bouwopleidingen, hoe staan ze er voor?

Het aandeel leerlingen dat instroomt op het mbo en kiest voor bouw en techniek ligt jaarlijks tussen de 11% en 14%. Dit schooljaar (2021/2022) lag het aandeel op 12%.

Het aandeel mag dan vrij constant zijn. Het aantal leerlingen dat kiest voor een bouwgerelateerde opleiding is dalende. Kozen in het schooljaar 2005/2006 nog 23.105 nog deze studierichting, het afgelopen jaar (2021/2022) is dat afgenomen tot 16.844, een krimp van 27%. Het totaal aantal leerlingen op het mbo is in diezelfde periode afgenomen met 20%.

De trends die voor het totale mbo gelden, zijn ook voor de bouw-gerelateerde opleidingen van toepassing. Door dalende geboortecijfers na 2000, zijn er simpel gezegd sinds enkele jaren minder jongeren. Daarnaast kiezen jongeren steeds vaker voor een hogere opleiding (opwaartse druk). Tenslotte is er sprake van een conjunctuureffect, dat de bouwopleidingen bovengemiddeld raakte. Ten tijde van de economische crisis kromp het aantal bouw en techniek BBL-plaatsen. Door de krimp daalde de bouw-gerelateerde instroom tot een relatief laag aandeel van 11% in 2010, 2012 en 2013. De instroom in bouw en techniek-BBL is daarna weer wat toegenomen, maar niet tot het niveau van vóór de crisis.

De trends op een rij:

  • Jongeren kiezen vaker voor een hogere opleiding (opwaartse druk). Hierdoor krimpen het vmbo en mbo ten opzichte van havo/vwo en hoger onderwijs.
  • Door een dalend geboortecijfer tussen 2000 en 2013 is er een krimp van jongere bevolking.
  • Door de economische krimp in de periode 2010-2014 is het BBL-bouwopleidingsaanbod sterk afgenomen.
Tabel Instroom Bouw Opleidingen
Instroom Grafiek 2
Instroom Mbo

Meer informatie over de instroom en doorstroom in de techniek vind je in de Monitor Techniekpact.